Snel bezwaar indienen 25%-bijtelling leaseauto

9 maart 2017 | Door redactie

Organisaties die auto’s van de zaak hebben rondrijden van voor 31 december 2016 moeten in de loonaangifte 2017 rekening houden met de 25%-bijtelling. Voor auto’s van de zaak na die datum geldt echter een percentage van 22%. Is de organisatie het niet eens met dit verschil, dan moet er binnen zes weken na de datum van indiening van de aangifte over januari 2017 bezwaar worden ingediend.

Voor 2017 en later is het (hoogste) bijtellingstarief (tool) voor privégebruik auto verlaagd van 25% naar 22%. Dit lagere percentage van 22 geldt echter alleen voor auto’s van de zaak die na 31 december 2016 voor het eerst zijn toegelaten op de weg. In de (eerste) loonaangifte voor 2017 moet dus voor auto’s van voor 31 december 2016 een percentage van 25 worden opgenomen. De vraag is echter of dit verschil niet discriminerend is. Personen rijden namelijk een vrijwel identieke auto, maar door het verschil in bouwjaar betaalt de één 3% meer dan de ander. Feitelijk is dus sprake van gelijke gevallen (met uitzonding van het bouwjaar) in de zin van artikel 14 van het EVRM. Over deze vraag zal de rechter zich moeten buigen.

Op tijd bezwaar aantekenen

Om de rechten te behouden moet de organisatie op tijd bezwaar (tool) aantekenen. Zij moet dan maandelijks bezwaar aantekenen tegen de afdracht loonheffingen, dit als eerste over januari 2017. Dit zal moeten geschieden binnen zes weken na indiening van de aangifte over januari 2017. Haast is dus geboden!