Zakelijke reis kan ook vanaf vakantieadres

13 februari 2013 | Door redactie

Als een werknemer vanaf zijn vakantieadres met zijn auto van de zaak een klant bezoekt, zijn deze kilometers zakelijk. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag kortgeleden bepaald.

Als een werknemer met zijn auto van de zaak op vakantie gaat, twijfelt niemand eraan dat dit privékilometers zijn. Maar heeft de werknemer tijdens zijn vakantie een zakelijke afspraak waar hij met de auto van de zaak naartoe gaat, dan zijn deze kilometers zakelijk. Het gerechtshof in Den Haag heeft dit eind vorig jaar besloten in de volgende zaak.

Verklaring geen privégebruik om bijtelling te voorkomen

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) gebruikte zijn auto van de zaak alleen zakelijk. Hij had dan ook een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ (artikel) bij de Belastingdienst ingediend, om zo bijtelling te voorkomen. In 2009 ging hij met de boot op vakantie. Tijdens zijn vakantie werd hij echter door een zakenrelatie gebeld die graag een afspraak wilde maken voor contractonderhandelingen. Omdat de dga zijn auto van de zaak niet tot zijn beschikking had, vroeg hij een vriend om deze naar het vakantieadres te rijden.
Op de dag van de zakelijke afspraak reed de dga eerst met zijn auto van de zaak naar huis om een pak aan te trekken, daarna naar de zakelijke afspraak en vervolgens weer met de auto terug naar de jachthaven.

Naheffingsaanslag en boete door te veel privégebruik

Volgens de inspecteur van de Belastingdienst waren al deze ritten privé, waardoor de dga uiteindelijk in 2009 meer dan 500 privékilometers had gereden en dus bijtelling moest betalen. De inspecteur legde hem een naheffingsaanslag en een boete op.
Het gerechtshof bepaalde echter dat de reis van de vriend naar het vakantieadres onverbrekelijk verbonden was met de zakenafspraak en dus zakelijk. Ditzelfde gold voor de reis van het vakantieadres naar de zakenrelatie. Alleen de de terugreis van het vakantieadres naar het woonadres merkte de rechter aan als een privérit. Hierbij maakte het niet uit dat de dga die reis anders met de boot had gemaakt. Door dit besluit bleef het aantal privékilometers van dat jaar steken onder de grens van 500 kilometer. Een bijtelling voor privégebruik was dus niet op zijn plaats. Het gerechtshof vernietigde dan ook de naheffingsaanslag en de boete.
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 november 2012, LJN: BZ0320