CBS publiceert lijst van gevaarlijkste beroepen

Het CBS heeft een lijst gepubliceerd van de beroepen waarbij het vaakst gevaarlijk werk gedaan moet worden, dus met kans op ongevallen en letsel. Dit blijken ook overwegend beroepen te zijn waarin het aandeel mannelijke werknemers de 80% benadert of overschrijdt.

24 september 2019 | Door redactie

Het CBS en TNO hebben in 2018 samen de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uitgevoerd. 15,5% van de werknemers stelde hierbij vaak of zelfs altijd gevaarlijk werk te moeten doen. Dit betreft overwegend mannen: 20,5%, tegenover 9,9% vrouwen. Beroepen die door de uitoefenaars als het gevaarlijkst werden betiteld, zijn bijvoorbeeld beroepsbestuurders van voertuigen en machines, beveiligingswerkers (waaronder brandweer en politie) en diverse functies in de bouw. Dat laatste is een brede groep, variërend van elektriciens tot wat het CBS betitelt als ‘bouwarbeiders’.

Verzuim vanwege ongeval

De aard van de risico’s is afhankelijk van het uitgeoefende beroep. Een beveiligingsmedewerker kan letsel oplopen door contact met al dan niet gewapende personen of brand, een bestuurder is vooral gevoelig voor aanrijdingen en een bouwarbeider zal eerder te maken krijgen met zaken als vallen, beknellingen of letsel door het bedienen van machines. In de NEA werd ook meegenomen in welk beroep het vaakst verzuim vanwege een arbeidsongeval (tool) voorkwam. Dit blijkt zich het vaakst voor te doen bij beveiligers (4,3%). Op de tweede plaats komen bestuurders van een voertuig of machine met 3,6%.

Bijlagen bij dit bericht

Beroepsziekten
E-learning | VideoCollege 10 minuten