Wanneer is een arbeidsongeval meldingsplichtig?

2 juli 2019 | Door redactie

Werkgevers zijn verplicht ernstige arbeidsongevallen te melden bij Inspectie SZW. Die kan dan een onderzoek instellen naar de toedracht van het ongeval. Het doel hiervan is om vast te stellen of de werkgever de wet heeft overtreden.

Sommige arbeidsongevallen zijn meldingsplichtig. Dat geldt in ieder geval bij arbeidsongevallen die:

  • overlijden van de werknemer tot gevolg hebben;
  • blijvend letsel veroorzaken;
  • leiden tot een ziekenhuisopname.

Dit betekent dat de werkgever deze ongevallen zo snel mogelijk moet melden bij Inspectie SZW. ‘Direct melden’ betekent niet dat de werkgever Inspectie SZW eerder moet bellen dan de ambulance, maar het moet wel zo snel mogelijk gebeuren. Wordt het arbeidsongeval niet binnen 24 uur gemeld, dan riskeert de werkgever een boete van maximaal € 50.000.

Arbeidsongeval met dodelijke afloop

Heeft een arbeidsongeval de dood van een werknemer tot gevolg, dan moet de werkgever dit direct melden via het gratis telefoonnummer 0800 5151. Dit nummer is ook buiten kantooruren te bereiken, dus 24 uur en 7 dagen per week. Achteraf beweren dat het niet mogelijk was om onmiddellijk melding van het ongeval te maken omdat het midden in de nacht of in het weekend plaatsvond, is dus nooit een excuus! Een meldingsplichtig ongeval dat leidt tot blijvend letsel of een ziekenhuisopname kan de werkgever melden via hetzelfde telefoonnummer óf via een digitaal formulier op de website van Inspectie SZW.

Ook meldingsplicht bij arbeidsongeval uitzendkracht

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens het werk of door het uitvoeren van werkzaamheden. Het kan natuurlijk voorkomen dat er direct na een ongeval geen ziekenhuisopname nodig lijkt te zijn, maar dat dit later wel nodig blijkt. De klachten worden bijvoorbeeld na thuiskomst van de werknemer erger of als deze het werk probeert te hervatten. Ook blijvend letsel kan pas later aan het licht komen. Dan moet de werkgever het ongeval alsnog zo snel mogelijk melden. Hij moet niet alleen ongevallen van de eigen werknemers melden, maar ook die van derden die werkzaam zijn voor de organisatie. Denk daarbij aan uitzendkrachten en zzp’ers.