Repressieve maatregelen niet altijd te voorkomen

22 november 2023 | Door redactie

Soms zijn risicovolle omstandigheden dusdanig dat alleen preventieve maatregelen onvoldoende veiligheid bieden. De werkgever moet dan teruggrijpen op repressieve maatregelen om de ontstane schade zoveel mogelijk te beperken.

Het heeft natuurlijk altijd de voorkeur om schade aan de gezondheid van werknemers te voorkomen en dit te bereiken door preventieve maatregelen. Maar soms is preventie niet voldoende om de gezondheid en veiligheid van werknemers te garanderen. Dan kunnen ‘repressieve maatregelen’ nodig zijn. Niet alle situaties zijn volledig af te dekken en soms blijkt een maatregel ook gewoon niet te werken. Waar preventie schade moet voorkomen, moeten repressieve maatregelen eenmaal ontstane schade zo veel mogelijk beperken. Een voorbeeld is het ophangen van netten in voetbalstadions. De preventieve maatregel is het fouilleren van toeschouwers op dingen om mee te gooien. Maar omdat die aanpak niet waterdicht is – mensen smokkelen toch voorwerpen mee – is de repressieve maatregel het ophangen van netten.

Gevolgen arbeidsongeval beperken

Een ander voorbeeld doet zich voor bij het werken met machines die bewegende delen hebben. De werkgever kan maatregelen nemen die een arbeidsongeval kunnen voorkómen (preventief) en maatregelen die de gevolgen ervan kunnen beperken (repressief). Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn fysieke afscherming van een machine of het aanbrengen van een startbeveiliging. Voorbeelden van repressieve maatregelen zijn noodstopvoorzieningen en zorgen voor goede bedrijfshulpverlening (bhv). Ook het instellen van cameratoezicht op de werkvloer en het geven van waarschuwingen en berispingen (bij ongewenst gedrag bijvoorbeeld) zijn voorbeelden van repressieve maatregelen.