Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers én eventuele bezoekers. De zorgplicht houdt onder meer in dat u er voor moet zorgen dat de bedrijfshulpverlening (bhv) binnen uw organisatie goed is geregeld. Deze toolbox leidt u door alle stappen die uw organisatie moet nemen voor het regelen van goede bedrijfshulpverlening die aan de wettelijke eisen voldoet. 

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie

  Zorg voor bhv die voldoet aan de wettelijke eisen

  Iedere werkgever is verplicht voor bedrijfshulpverlening (bhv) te zorgen. Naast deze wettelijke verplichting kan een solide bhv veel menselijk leed en schade voorkomen. Voldoende redenen dus om te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. In deze checklist vindt u een korte toelichting op alle verdiepingsartikelen, checklists, formulieren, infographics en meer die u in deze toolbox vindt.

 • 2

  Wat is bedrijfshulpverlening?

  Bedrijfshulpverlening: wat is nu precies de bedoeling?

  Verdiepingsartikel Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 10-11-2020

  Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers én eventuele bezoekers. Deze zorgplicht houdt onder meer in dat u er voor moet zorgen dat de bedrijfshulpverlening (bhv) binnen uw organisatie goed is geregeld. Dit staat in artikel 15 van de Arbowet. Welke taken neemt de bhv voor zijn rekening?


  Bedrijfshulpverlening

  Infographic Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 08-05-2023

  Elke werkgever moet bedrijfshulpverlening (bhv) in zijn organisatie hebben geregeld. Bhv’ers zorgen ervoor dat werknemers (en klanten) in geval van een calamiteit in veiligheid worden gebracht.


  Mogen ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding ook bhv-taken doen?

  Vraag & Antwoord Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 10-07-2019

  Wij hebben moeite met het vinden van bhv’ers. Mogen we het bhv-team bij een calamiteit uitbreiden met ‘gewone’ werknemers zonder bhv-opleiding?


  Mogen we verschillende bhv'ers hebben voor verschillende taken?

  Vraag & Antwoord Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 12-11-2020

  Wij gaan de bedrijfshulpverlening helemaal opnieuw inrichten. Is het mogelijk om verschillende bhv'ers te hebben voor verschillende taken?


  Opzetten van de bedrijfsnoodorganisatie

  Nieuws Arbowet Publicatiedatum: 27-02-2020

  De werkgever moet ervoor zorgen dat de bedrijfshulpverlening (bhv) ‘zodanig is georganiseerd dat de bhv'ers hun taken naar behoren kunnen uitvoeren’. Om de bhv goed te organiseren, moet er een goede bedrijfsnoodorganisatie zijn. De bhv is daar een onderdeel van.


 • 3

  Hoe maken we een bhv-plan?

  Leg vast wat uw bhv’ers moeten doen in noodsituaties

  Verdiepingsartikel Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 11-05-2022

  Zijn uw bedrijfshulpverleners voldoende opgeleid? En is de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd? Dan bent u er nog niet. Uw bhv’ers moeten namelijk wel weten wat ze moeten doen als er een calamiteit is. Welke procedures moeten ze volgen, hoe alarmeren ze hulpdiensten, hoe verloopt een evacuatie? Dit soort zaken legt u vast in een bhv-plan. Dit is in feite een soort draaiboek waarin staat wat de bhv’ers in een noodsituatie moeten doen.


  Voorbeeld bhv-plan

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 07-08-2019

  Leg met behulp van dit voorbeeld bhv-plan de maatregelen ten aanzien van incidenten vast.


  Maak snel en eenvoudig een RI&E

  Toolbox Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 17-03-2023

  Iedere werkgever moet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Daar komt best veel bij kijken. Deze toolbox helpt u bij het maken van een RI&E die voldoet aan alle eisen.


  Incidentscenario’s maken voor uw bhv-organisatie

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 12-11-2020

  Vul dit formulier in om alle incidentscenario’s vast te leggen voor uw bhv-organisatie.


 • 4

  Waar moeten we verder aan denken?

  Registratie gevaarlijke stoffen en materialen bij BHV-plan

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 18-10-2019

  Weet welke stoffen u in huis heeft en voorkom dat u een verkeerd blusmiddel gebruikt.


  Een ontruimingsplan opstellen

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 29-09-2023

  Een ontruimingsplan opstellen voorkomt paniek en bevordert een ordelijke ontruiming. Deze checklist helpt u bij het opstellen van dit plan.


  Fasen bij een ontruiming

  Infographic Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 30-07-2019

  Snel reageren bij brand, explosiegevaar of een andere calamiteit is van groot belang. Door gevaar te signaleren, te alarmeren en goed te ontruimen, brengt u iedereen zo snel mogelijk in veiligheid. Bhv'ers spelen een belangrijke rol bij een ontruiming.


  Vluchtwegen

  Infographic Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 06-01-2020

  Uw bedrijfspand heeft vanzelfsprekend voldoende vluchtwegen en nooduitgangen. Voor uw eigen veiligheid, maar ook als de brandweer komt controleren, moeten zij aan een aantal eisen voldoen. In de infographic ziet u de belangrijkste.


  Nooddeuren moeten voldoen aan de eisen

  Verdiepingsartikel Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 12-11-2020

  Bij brand of andere calamiteiten moeten uw medewerkers zo snel mogelijk het bedrijfspand kunnen verlaten. Omdat dit niet altijd door de gewone uitgangen kan, moet de werkplek ook nooddeuren hebben. Die deuren moeten aan verschillende eisen voldoen. Zo moeten ze voor iedereen zichtbaar zijn en moeten uw medewerkers ze gemakkelijk kunnen openen, ook als ze in paniek zijn. Daarnaast moet de weg naar de nooduitgang altijd vrij van obstakels blijven.


  Handreiking voor de BHV bij brandveiligheid

  Verdiepingsartikel Verzuim Publicatiedatum: 29-07-2019

  Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) spelen een belangrijke rol bij het omgaan met brandrisico’s en bij het bestrijden van een beginnende brand. Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) geeft werkgevers een handreiking voor bhv-organisaties. Bewust omgaan met brandrisico’s is de kernboodschap van deze handreiking.


  Denk ook aan bedrijfshulpverlening bij bedrijfsuitjes

  Nieuws Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 01-03-2023

  Ook al heeft een organisatie goed inzicht in de mogelijke risico's tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, toch zijn er altijd gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het bedrijfsuitje. Dat vindt vrijwel altijd plaats op een andere locatie. Hoe zit het dan met de arboverplichting van de werkgever om te zorgen voor bedrijfshulpverlening?


  Beschermd bij alleen werken

  Verdiepingsartikel Preventie Publicatiedatum: 07-08-2023

  Tijdens de schoolvakanties kan het vaker voorkomen dat werknemers alleen op het bedrijf aanwezig zijn, ook als dat normaal gesproken niet gebeurt. Hoewel de Arbowet geen speciale eisen stelt voor alleen werken, moet de werkgever er wel voor zorgen dat de werknemer bij calamiteiten beschermd is. Maar hoe doet u dat als er geen bedrijfshulpverlener (bhv'er) aanwezig is?


  Welke rol speelt de bhv bij een overval?

  Vraag & Antwoord Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 27-11-2020

  De bhv treedt op bij ongevallen en brand, maar kan de bhv ook een rol spelen bij incidenten als een overval?


 • 5

  Wat moeten we regelen voor de bedrijfshulpverleners?

  Aanwijzingsbrief bedrijfshulpverlener (bhv’er)

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 17-11-2020

  Met deze maatwerkbrief bevestigt u snel en eenvoudig de aanstelling van een bhv’er en de afspraken die daarbij gemaakt zijn.


  Opleiding en diploma voor bhv niet verplicht

  Nieuws Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 13-09-2019

  In de Arbowet staat niet welke opleiding de bedrijfshulpverleners in een organisatie moeten hebben. Er staat wel in dat zij voldoende opgeleid en uitgerust moeten zijn om hun wettelijke taken goed te kunnen vervullen.


  Train bhv op de werkplek

  Verdiepingsartikel Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 12-11-2020

  De bhv-training is voor organisaties vaak een verplicht nummer. Ook in uw organisatie voelen uw medewerkers zich misschien niet zeker in hun rol, zelfs niet na een training. Maar wist u dat er mogelijkheden zijn om de bhv-organisatie én de veiligheid in uw organisatie naar een hoger niveau te tillen? Daarvoor moeten de bhv-trainingen zich vooral richten op de specifieke situatie in úw organisatie.


  Moeten wij een bhv'er een vergoeding betalen?

  Vraag & Antwoord Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 08-05-2023

  Een aantal medewerkers binnen onze organisatie zijn bedrijfshulpverlener. Moeten zij een vergoeding krijgen voor deze taken?


  Voorbeeldregeling voor bedrijfshulpverleners (bhv’ers)

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 20-10-2020

  Met dit voorbeeldreglement voor bhv'ers regelt u de vergoedingen voor de verplichte bedrijfshulpverlening in uw organisatie.


 • 6

  Welke bhv-materialen moeten we aanschaffen?

  Bhv-materialen aanschaffen

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 23-11-2020

  Gebruik deze checklist om de juiste bhv-materialen in te kopen voor uw bedrijfshulpverlening.


  Brandklassen en blusmiddelen

  Infographic Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 30-07-2019

  Een beginnende brand wordt in de meeste gevallen geblust met een draagbare brandblusser. Welke blusser de bedrijfshulpverlener moet gebruiken, hangt af van het soort brand. Branden worden ingedeeld in vijf brandklassen. Die geven de aard van de brand aan.


  Aan welke eisen moet een blusmiddel voldoen?

  Vraag & Antwoord Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 08-05-2023

  We kunnen een aantal brandblussers van een collegabedrijf overnemen. Kan dat gewoon en welke eisen worden er gesteld aan blusmiddelen?


 • 7

  Welke partijen zijn betrokken bij bhv?

  Bereid u voor op een inspectie van uw bhv-organisatie

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 17-11-2020

  Met dit stappenplan checkt u snel en eenvoudig of uw bhv-organisatie voldoet aan de eisen die de Arbeidsinspectie daaraan stelt.


  OR heeft ook iets te zeggen over de bhv

  Nieuws Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 29-05-2020

  De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op alle beslissingen die te maken hebben met het arbobeleid. Dat geldt dus ook voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening en het bhv-plan. Dat kan alleen doorgaan als de OR ermee instemt.


  Bhv instructiebrief personeel

  Tool Bedrijfshulpverlening (bhv) Publicatiedatum: 21-10-2019

  Breng personeel op de hoogte van mogelijke risico’s en getroffen maatregelen via deze tool.


 • 8

  Meer informatie

  E-training Bedrijfshulpverlening

  E-training 7 modules

  Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan eerste hulp verlenen, maar ook de leiding nemen als het bedrijf geëvacueerd moet worden. Het aantal BHV’ers dat een bedrijf moet aanwijzen, is niet wettelijk vastgelegd en er zijn ook geen harde opleidingseisen. Wel moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn en moeten zij in noodsituaties adequaat kunnen handelen. In deze e-training komen de belangrijkste aspecten uit een BHV-plan aan bod.


  E-training Balans werk-privé

  E-training 6 modules

  Het is belangrijk om te weten hoe de organisatie een goede werk-privébalans kan bewaken. Daarvoor is het nodig om te weten welke rechten werknemers wettelijk gezien hebben, maar ook welke andere mogelijkheden er zijn om de werk-privébalans van werknemers te bewaken. Daarmee wordt voorkomen dat werknemers uitvallen door een te hoge werkdruk. Ook draagt dit bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.