Wat is badwill en kan ik deze na de aankoop van een bv op de balans zetten of ten laste van de winst brengen?

23 november 2009

Ik heb onlangs een bv van iemand aan/overgekocht. Deze heb ik voordelig kunnen overnemen omdat er waarschijnijk nog een schadeclaim zit aan te komen. Er wordt door mijn accountant gesproken van badwill maar wat houdt dit nu precies in? En kan ik daar fiscaal nog wat mee?  

Er is sprake van badwill als de waarde in het economische verkeer van een onderneming lager is dan de boekwaarde. U betaalt dan ook minder voor de onderneming dan de boekwaarde. Badwill kan worden veroorzaakt door een toekomstige schadeclaim of reputatieschade. Fiscaal gezien is er sprake van badwill als de aankoopprijs van een onderneming lager is dan de hogere intrinsieke waarde.

Als passiefpost opnemen

U kunt de badwill als passiefpost opnemen en in enkele jaren ten gunste van het resultaat laten vrijvallen. Een alternatief is dat u de badwill evenredig afboekt op daarvoor in aanmerking komende, slijtende activa.