Hoe werkt de desinvesteringsbijtelling bij bedrijfsoverdracht?

6 oktober 2021

Ik wil mijn onderneming verkopen, maar nu hoor ik dat ik rekening moet houden met de desinvesteringsbijtelling. Wat is dat en hoe werkt die?

De overdracht van een onderneming kan leiden tot terugvordering van in het verleden genoten investeringsaftrek (KIA, MIA of EIA). Als bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden worden verkocht of overgebracht naar privé voor een bedrag van meer dan € 2.400, is een zogenoemde desinvesteringsbijtelling verschuldigd. Er moet in dat geval een bedrag aan de winst worden toegevoegd dat gelijk is aan het destijds genoten investeringsaftrekpercentage over het bedrag van de desinvestering.

Investeringsaftrek

De desinvesteringsbijtelling kan niet hoger zijn dan de destijds genoten investeringsaftrek. Als de overdrachtsprijs van een bedrijfsmiddel bij verkoop hoger zou zijn dan de koopprijs van het bedrijfsmiddel in het verleden, wordt het desinvesteringsbijtellingspercentage berekend over de oorspronkelijke koopprijs van het bedrijfsmiddel, anders zou er meer desinvesteringsbijtelling verschuldigd zijn dan de in het verleden voor dit bedrijfsmiddel genoten investeringsaftrek.