Nederlandse overnamemarkt verbeterd in 2023

12 februari 2024 | Door redactie

Het herstel van de Nederlandse overnamemarkt zet door. Deze conclusie wordt getrokken in de recente Overname Barometer. In de tweede helft van 2023 steeg het aantal verkooptransacties met 5%, Daarnaast liep de gemiddelde verkooprijs van een mkb-onderneming op naar 4,75 keer de brutowinst.

De Overname Barometer is een periodiek onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het recente onderzoek vond plaats onder 276 Nederlandse fusie-en-overname-advieskantoren die zich richten op ondernemingen met een omzet tussen € 0,5 en € 30 miljoen. Het vertrouwen bij ondernemers en investeerders lijkt terug te keren als gevolg van de afvlakkende rente en het feit dat de inflatie niet verder toeneemt.

Verkoperslening wordt steeds populairder

In de tweede helft van 2023 steeg het aantal verkooptransacties met 5%. Dit betrof vooral de bedrijfsoverdracht van ondernemingen met een dealwaarde (artikel) van € 2,5 tot € 5 miljoen. Het aandeel transacties tot € 2,5 miljoen euro daalde echter van 63% naar 43%. De gemiddelde verkoopprijzen namen in de tweede helft van 2023 licht toe: gemiddeld werd voor een mkb-onderneming 4,75 keer de brutowinst betaald. Dit is een stijging van 2%.

Banken nog voorzichtig met financieren

Banken zijn op dit moment nog wel voorzichtig met het verstrekken van financiering. Uit de Overname Barometer blijkt dat de vendor loan in populariteit toeneemt. Deze verkoperslening wordt steeds belangrijker voor een succesvolle overnamefinanciering. Vergeleken met vier jaar geleden is het aandeel van de vendor loan gestegen van 75% naar 83%.
De vooruitzichten voor de eerste helft van 2024 zijn overwegend positief. Bij ruim vier op de tien advieskantoren is het aantal opdrachten toegenomen met minimaal 10%. Daarnaast is het merendeel van de kantoren (72%) optimistisch over de vooruitzichten voor de komende zes maanden.

Bijlagen bij dit bericht