Welke kosten vallen onder huisvestingskosten?

4 november 2020

Onze onderneming is op dit moment het kostenplaatje voor het aankomend jaar aan het maken. Daarvoor is van belang om de verwachte huisvestingskosten goed in kaart te brengen. Welke kosten vallen allemaal onder huisvestingskosten?

Onder huisvestingskosten vallen onder andere de kosten voor:

 • onderhoud;
 • schoonmaak;
 • inventaris;
 • afval;
 • verzekeringen (bijvoorbeeld inboedel- en opstalverzekeringen);
 • energie; 
 • waterverbruik;
 • inrichting;
 • milieuheffingen;
 • onroerendzaakbelastingen;
 • koop of huur;
 • afschrijving;
 • hypotheekrente.  

Wilt u besparingen doorvoeren op het gebied van huisvestingskosten? Dan is het verstandig om te kijken naar het aantal vierkante meters dat u echt nodig heeft. Bekijk bijvoorbeeld ook de voor- en nadelen van huren en kopen. Breng daarnaast verschillende scenario’s in kaart en laat daar een kostenanalyse op los. Bekijk ook de niet-financiële waarde van zaken. Zo kan huisvesting in een mooi, statig pand een positieve uitstraling hebben op potentiële klanten en op de lange termijn plukt u daar toch mogelijk de vruchten van. U maakt extra huisvestingskosten, maar die investering verdient u later dubbel en dwars terug door de toename van het aantal klanten dat u bedient. 
Bent u aan het budgetteren voor het aankomende jaar? Dan is het uiteraard van belang om de verwachte huisvestingskosten goed in kaart te brengen. De huisvestingskosten zijn een onderdeel van de algemene kosten die uw onderneming maakt.