Middellijk bestuurder niet altijd aansprakelijk

16 maart 2012 | Door redactie

Bent u in dienst van uw holding-bv, dan bent u indirect bestuurder van uw werk-bv. U heeft dan ook bestuurdersaansprakelijkheid. Maar uit een rechtszaak bleek onlangs dat u niet in alle gevallen automatisch aansprakelijk kunt worden gesteld voor een belastingschuld.

Als zogenoemd middellijk bestuurder kunt u door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld als de werk-bv bepaalde belastingen of premies niet meer kan betalen en u dit niet op tijd heeft gemeld. U bent namelijk verplicht dit te melden aan de Belastingdienst, anders kan er sprake zijn van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’. In een rechtszaak voor het gerechtshof in Den Haag werd een middellijke bestuurder door de inspecteur aansprakelijk gesteld voor onbetaalde loonbelastingschulden van zijn werk-bv, die werd geleid door zijn zoon. Maar het Hof wees deze aansprakelijkheid af, omdat de bestuurder niet als zodanig had gehandeld; hij adviseerde slechts zijn zoon.

Geen enkele handeling als bestuurder uitgevoerd

Volgens de rechter stond de man weliswaar via de holding-bv als bestuurder van de werk-bv ingeschreven, maar omdat hij geen handelingen als bestuurder had uitgevoerd, kon hij niet aansprakelijk worden gesteld. Het geven van advies en bijstand werd dus niet als bestuurdershandeling gezien. De man was dan ook niet aansprakelijk te stellen voor de belastingschuld. Had hij ook maar één handeling als bestuurder verricht, zoals het ondertekenen van bv-besluiten, dan had de zaak er anders uitgezien. U kunt een penibele situatie zoals deze voorkomen door meteen melding van betalingsonmacht te doen. 
Gerechtshof Den Haag, 18 januari 2012, LJN: BV2810