Middellijk bestuurder niet altijd aansprakelijk

16 maart 2012 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) met een holding is ook indirect bestuurder van de werk-bv. De dga kan dan ook te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid. Maar uit een recente rechtszaak blijkt dat de bestuurder niet in alle gevallen automatisch aansprakelijk kan worden gesteld voor een belastingschuld.

De Belastingdienst kan een zogeheten middellijk bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen als de werk-bv bepaalde belastingen of premies niet meer kan betalen en de bv dit niet op tijd heeft gemeld. De bestuurder is namelijk verplicht om dit te melden aan de Belastingdienst, anders kan er uiteindelijk sprake zijn van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’.

Aansprakelijk gesteld voor belastingschuld

In een rechtszaak bij het gerechtshof in Den Haag werd een middellijk bestuurder door de inspecteur aansprakelijk gesteld voor onbetaalde loonbelastingschulden van zijn werk-bv, die werd geleid door zijn zoon. Maar het hof wees deze aansprakelijkheid af, omdat de bestuurder niet als zodanig had gehandeld. Hij adviseerde slechts zijn zoon.

Geen enkele handeling als bestuurder uitgevoerd

Volgens het gerechtshof stond de man weliswaar via de holding-bv als bestuurder van de werk-bv ingeschreven, maar omdat hij geen handelingen als bestuurder had uitgevoerd, kon hij niet aansprakelijk worden gesteld. Het geven van advies en bijstand werd dus niet als bestuurdershandeling gezien. De man was dan ook niet aansprakelijk te stellen voor de belastingschuld. Had hij ook maar één handeling als bestuurder verricht, zoals het ondertekenen van bv-besluiten, dan had de zaak er anders uitgezien. Daarnaast valt een dergelijke penibele situatie voorkomen door op tijd melding van betalingsonmacht te doen.
Gerechtshof Den Haag, 18 januari 2012, ECLI (verkort): BV2810