Hoe snel moet ik betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst?

10 juni 2020

Hoe snel moet ik als bestuurder melden dat mijn bv niet in staat is om de belastingschulden te betalen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen?

Als bestuurder moet u als uw bv de aanslagen niet kan betalen, dit direct melden aan de Belastingdienst. Dit geldt ook als u afdrachten aan het pensioenfonds/verzekeraar of UWV niet meer kunt doen. U kunt als bestuurder namelijk aansprakelijk worden gesteld als u de betalingsonmacht te laat of helemaal niet doet.

Schriftelijke melding indienen

U moet binnen 14 dagen nadat u de belastingen had moeten betalen een schriftelijke melding hebben ingediend. Bij de melding moet u aangeven:

  • om welke belastingsoort/premiesoort het gaat;
  • om welk tijdvak;
  • welke aanslag;
  • hoe uw vermogen eruitziet;
  • welke problemen er zijn binnen de bv;
  • hoe deze problemen zijn ontstaan.

U mag de melding niet telefonisch doorgeven. U moet een brief sturen (aangetekend) en/of het formulier ‘Mededeling inzake betalingsonmacht’ invullen en opsturen. Dit formulier staat op de sites van de Belastingdienst. De melding moet u sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Beoordeling binnen 2 maanden

De Belastingdienst beoordeelt uw melding binnen 2 maanden nadat u deze heeft verstuurd. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Als de financiële situatie niet verbetert, kan uw bv waarschijnlijk de belastingen over de tijdvakken daarop volgend ook niet betalen. U hoeft de betalingsonmacht dan niet opnieuw te melden.

De betalingsonmacht eindigt pas als u de aanslagen heeft betaald die u heeft gemeld of als u schriftelijk heeft laten weten dat er geen sprake meer is van betalingsonmacht. Een melding van betalingsonmacht geldt niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. U moet hiervoor apart een verzoek indienen.Meer informatie over contact met de Belastingdienst vindt u in de toolbox Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst.