Actiepunten voor BTW-ondernemer die nu 6%-tarief toepast

15 november 2018 | Door redactie

Wat moet een ondernemer voor de BTW allemaal doen en waar moet hij op letten aan het eind van het jaar als het lagere tarief voor de BTW stijgt naar 9%? En valt er dan nog een voordeeltje te behalen voor hem?

Per 1 januari 2019 vindt de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9% plaats. Dit betekent dat met name de eerste levensbehoeften in prijs worden verhoogd. Niet alleen eten en drinken – alcoholhoudende drank uitgezonderd – krijgen te maken met de verhoging van het tarief, ook boeken en tijdschriften, de kapper, concertkaartjes, hotelovernachtingen, de schoenmaker en de schilder en stukadoor ontkomen er niet aan. Ondernemers voor de BTW die nu dus nog met het lagere BTW-tarief van 6% te maken hebben, moeten er per 2019 voor zorgen dat alle administratieve handelingen (tool) op dat gebied met 9% gefactureerd worden. Tijd dus om in actie te komen.

Actiepunten voor verhoging tarief

Hieronder de actiepunten die in de gaten moeten worden gehouden:

  • De kassasystemen moeten worden aangepast aan het nieuwe lage tarief van 9%.
  • Check of het boekhoudprogramma de verhoging automatisch verwerkt en zo niet, pas dit tijdig aan.
  • Pas de facturatie aan zodat het juiste tarief wordt gehanteerd.
  • Als een BTW-ondernemer nu al offertes maakt voor leveringen of diensten na 1 januari 2019, houd dan rekening met het nieuwe tarief.
  • Bij het verrichten van werkzaamheden voor particulieren en ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kan een voordeeltje worden behaald als het moment van facturering naar voren wordt gehaald en er ook in 2018 betaald wordt. Het 6%-tarief is dan namelijk nog van toepassing. Voordeel is 3% BTW.