BTW alleen herzien bij zelf gemaakte kosten

17 oktober 2013 | Door redactie

Uw onderneming kan de BTW op kosten alleen herzien als de ondernemer de kosten zelf betaald heeft en deze kosten in aftrek heeft gebracht. Let er ook op dat andere ondernemingen geen BTW afgetrokken hebben over hetzelfde product of dienst.

Uw onderneming kan oude onroerende zaken belast met BTW leveren, maar hier gelden wel een aantal BTW-regels. Uw onderneming moet kiezen voor een met BTW belaste levering en de afnemer van de onroerende zaak moet deze gebruiken voor activiteiten waarvoor hij ten minste 90% recht op aftrek van BTW heeft. De afnemer moet de verschuldigde BTW zelf als verschuldigd aangeven en kan deze ook weer in aftrek brengen. Blijkt achteraf dat de afnemer de onroerende zaak minder dan 90% voor prestaties gebruikt waarvoor recht op aftrek van BTW bestaat, dan vervalt de belaste levering. De belaste levering wordt overigens met terugwerkende kracht vrijgesteld. De aangegeven en afgetrokken BTW moet de afnemer dan ook herstellen.

Eerder in rekening gebrachte BTW herzien

Volgens Nederlands recht moet uw onderneming ook de eerder in aftrek gebrachte BTW herzien, zolang de herzieningsperiode geldt. De afnemer moet in dit geval dus de onroerende zaak ondanks de verklaring dat hij het product of dienst voor ten minste 90% voor BTW aftrekbare activiteiten gaat gebruiken toch herzien.

In strijd met Europese BTW-regels

Het Hof van Justitie vindt dat de Nederlandse BTW-regelgeving in strijd is met de Europese BTW-regels. Het Hof heeft dan ook beslist dat ondernemers alleen de BTW kunnen herzien die zij zelf betaald hebben en in aftrek hebben gebracht. Heeft uw onderneming op grond van Nederlandse regelgeving BTW afgedragen aan de Belastingdienst, ga dan na of dit wel terecht was. 
Hof van Justitie EU, 10 oktober 2013, nr. C-622/11

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande uitspraak, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!