BTW-landbouwregeling stopt op 1 januari 2018

26 oktober 2016 | Door redactie

Op 1 januari 2018 komt de BTW-landbouwregeling te vervallen. Dit is een regeling die ervoor zorgt dat landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers geen BTW in rekening hoeven te brengen.

Dankzij de BTW-landbouwregeling (tool) hoeven landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers geen BTW af te dragen. Hierdoor is een BTW-administratie (tool) voor deze groep organisaties nu nog niet nodig, maar hier komt per 1 januari 2018 verandering in. In de begroting van het ministerie van Economische Zaken – die op Prinsjesdag (tools) is gepresenteerd – is aangekondigd dat de BTW-landbouwregeling per 1 januari 2018 komt te vervallen. De aanleiding voor de beëindiging van deze regeling is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, visserij-, en voedselketens.

Budget voor twee boekjaren

Tijdens het interdepartementaal overleg is gebleken dat deze regeling in mindere mate bijdraagt aan de beleidsdoelen om concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens te realiseren. In de boekjaren 2016 en 2017 is de BTW-landbouwregeling nog wel van toepassing. Voor beide boekjaren is er een budget van € 17 miljoen gereserveerd.