BTW terugbetalen bij wijziging gebruik pand

16 november 2012 | Door redactie

De BTW over de kosten voor de bouw van een bedrijfspand mag u als voorbelasting in aftrek brengen, tenzij het pand een andere, niet-zakelijke functie krijgt dan in eerste instantie de bedoeling was. U zult dan de BTW terug moeten betalen aan de Belastingdienst.

U mag alleen BTW in aftrek brengen over een pand dat u zakelijk gebruikt. Gebruikt u het pand deels zakelijk en deels privé, dan mag u ook maar een deel van de BTW aftrekken, want over het deel dat behoort tot het privévermogen mag u de BTW niet in aftrek brengen. Voor 1 januari 2011 kon u als BTW-ondernemer bij de bouw van een pand dat u zowel voor bedrijfs- als voor privédoeleinden gebruikte, de BTW helemaal als voorbelasting in aftrek brengen bij de aangifte BTW. Dit als u het pand voor de BTW volledig tot het bedrijfsvermogen rekende. Een man die een pand liet bouwen, waarvan de bouwwerkzaamheden in 2004 en 2005 plaatsvonden, met de intentie een gedeelte ervan te verhuren aan zijn vrouw, bracht dan ook 100% BTW in aftrek in zijn BTW-aangiften. 

Gebruik was alleen privé

In het jaar erop bleek dat de verhuur niet doorging en het pand geheel privé in gebruik was genomen. Bovendien was de man ook niet van plan het pand later alsnog deels te verhuren. De inspecteur legde hem daarom een BTW-naheffingsaanslag op, maar daar was de man het niet mee eens. Rechtbank Arnhem stelde dat het onterecht was dat de man BTW in aftrek had gebracht in het jaar waarin het pand in gebruik werd genomen; dat bleek enkel privé te zijn. De rechtbank stelde daarom dat voor dat jaar de afgetrokken BTW terugbetaald moest worden. De inspecteur had dus gelijk.
Rechtbank Arnhem, 4 oktober 2012, LJN: BX9005