Dga blijft ondernemer bij verhuur aan eigen bv

26 november 2015 | Door redactie

Als u als dga een woon-/werkpand verhuurt aan uw bv en dit pand ook privé gebruikt, moet u rekening houden met de herzieningsperiode. Anders loopt u het risico op naheffingsaanslagen, tenzij u aan kunt tonen dat u geen BTW-ondernemer bent. Dit blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Den Haag.

In die zaak had een dga een woon-/werkpand dat door zijn bv in gebruik was genomen. Bij de levering van het pand in 2004 was een flink bedrag aan BTW in rekening gebracht. De dga vormde een fiscale eenheid (BTW met zijn bv en de fiscale eenheid bracht de in rekening gebrachte BTW in aftrek (tool). Later werd het pand echter vrijgesteld van BTW (tool) overgedragen. De inspecteur legde daarom een aantal naheffingsaanslagen over 2008 tot en met 2012 op aan de fiscale eenheid. Er was namelijk geen rekening gehouden met de BTW over het privégebruik van het pand. De bv was het niet eens met de aanslag en stapte naar de rechter.

Dga kwam niet onder ondernemerschap uit

Voor de rechter stelde de dga dat hij geen ondernemer voor de BTW (tool) was en daarom helemaal niet BTW-plichtig was. Hier ging de rechter echter niet mee. Uit de jurisprudentie bleek namelijk dat een natuurlijk persoon die een pand verhuurt aan een onderneming waar hij zelf bij betrokken is als aandeelhouder, geacht wordt deze verhuur zelfstandig te verrichten als ondernemer. De dga was dus toch ondernemer voor de BTW, waardoor de bv BTW moest betalen over het privégebruik van het pand. Bovendien had de dga destijds de BTW ook in die hoedanigheid afgetrokken. Het pand was ook binnen de herzieningstermijn (tool) verkocht, waardoor de inspecteur de naheffingsaanslagen op mocht leggen.
Gerechtshof Den Haag, 6 februari 2015, ECLI (verkort) 3239