Fiscus moet te late betaling bewijzen

15 juni 2012 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om u als bestuurder aansprakelijk te stellen voor de betaling van de loonheffingen en de BTW. Naast het te betalen bedrag aan belasting kan de fiscus u ook aansprakelijk stellen voor de invorderingsrente en de invorderingskosten. De inspecteur zal dan moeten stellen en bewijzen dat deze verhoging aan u te wijten is. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

In deze zaak ging het om een bv die zijn loonheffingen en BTW over 1999 niet op tijd had betaald. De Belastingdienst stelde de bestuurder op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur aansprakelijk voor het niet betalen van de BTW. De bestuurder ging naar de rechter, omdat hij het niet eens was met deze aansprakelijkheid. Het gerechtshof in Arnhem bepaalde uiteindelijk dat de fiscus de bestuurder terecht aansprakelijk had gesteld. Daarnaast was de bestuurder volgens het gerechtshof ook aansprakelijk voor de aan de bv in rekening gebrachte invorderingsrente en de invorderingskosten.

Te wijten aan bestuurder

De rechters gaven aan dat de bestuurder hiervoor aansprakelijk was, omdat hij niet aannemelijk kon maken dat de bv op het moment van het betalen van de aangifte niet over voldoende financiële middelen beschikte. De Hoge Raad ging echter niet mee met deze redenatie. De stelplicht en de bewijslast lag volgens de Hoge Raad niet bij de bestuurder, maar bij de Belastingdienst. De inspecteur moest bewijzen dat het ophogen van het bedrag met de invorderingsrente en de invorderingskosten te wijten was aan de bestuurder. Een ander gerechtshof zal deze zaak nu opnieuw moeten beoordelen.
Hoge Raad, 8 juni 2012, LJN:BW7714