Geen BTW-aftrek bij verstrekte maaltijden

22 mei 2015 | Door redactie

Als u tijdens een werkoverleg maaltijden verstrekt aan werknemers, moet u er rekening mee houden dat u de BTW die u heeft betaald over deze uitgaven, niet altijd mag aftrekken als voorbelasting. Dit blijkt uit een op 18 mei 2015 gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Noord-Holland. Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (Bua) zorgt ervoor dat de voorbelasting niet altijd aftrekbaar is.

In deze zaak ging het om een internationale onderneming die advocaten, notarissen en fiscalisten in dienst heeft. Iedere week werden er voor deze werknemers tijdens de lunchpauze of buiten kantooruren vaktechnische overleggen en cursussen georganiseerd. Daarnaast vonden er bijeenkomsten plaats om de werknemers in het kader van de permanente educatie bij te scholen. Tijdens deze bijeenkomsten verstrekte de onderneming maaltijden. Het ging meestal om broodjes met beleg voor € 5 tot € 10 per werknemer. Over deze verstrekking ontstond een geschil met de fiscus.

Het Bua heeft voorrang op de wet

De onderneming wilde de BTW die zij had betaald over de maaltijden namelijk in aftrek brengen als voorbelasting. De inspecteur was het hier niet mee eens en legde voor het tijdvak van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 een naheffingsaanslag omzetbelasting op voor een bedrag van € 63.721, vermeerderd met een heffingsrente van € 4.433. Toen de fiscus het bezwaar van de onderneming tegen dit besluit ongegrond verklaarde, stapte de onderneming naar de rechter.
Rechtbank Noord-Holland nam in haar oordeel de gelaagde structuur van de wetgeving als uitgangspunt, met als gevolg dat het Bua voorrang heeft op de Wet op de Omzetbelasting. In het Bua zijn een aantal goederen en diensten, waaronder maaltijden en drankjes, uitgesloten van de aftrek van voorbelasting voor zover de totale vergoeding boven de € 227 uitkomt. Het Bua maakt geen onderscheid tussen maaltijden met een zakelijk of persoonlijk karakter. De onderneming mocht de BTW die zij betaalde toen zij de maaltijden en drankjes aanschafte dus niet aftrekken als voorbelasting.    
Rechtbank Noord-Holland, 23 januari 2015, ECLI (verkort): 243

Dringende vragen over de BTW-aftrek?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de BTW-aftrek, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!