Herzieningsregeling voor kostbare diensten uitgesteld

26 oktober 2017 | Door redactie

De invoering van de BTW-herzieningsregeling voor kostbare diensten per 1 januari 2018 gaat niet door. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven in een nota behorende bij het pakket Belastingplan 2018.

In de nota naar aanleiding van het verslag – Wet afschaffing van de BTW-landbouwregeling is opgenomen dat de herzieningsregeling voor kostbare diensten wordt uitgesteld. De invoering per 1 januari 2018 zou nu tot teveel rechtsonzekerheid leiden bij landbouwbedrijven en  te veel discussies oproepen als deze herziening in de eerste BTW-aangifte over 2018 zou moeten worden opgenomen.

Landbouwregeling per 2018 afgeschaft

In het Belastingplan 2018 (tool) is opgenomen dat de landbouwregeling voor de BTW per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Hierover zijn echter in de nota een flink aantal kritische vragen gesteld. De kans bestaat dus wellicht dat de afschaffing van de regeling niet per 2018 geschiedt.