Houd de termijn voor BTW-teruggaaf in de gaten!

13 juni 2012 | Door redactie

Heeft u in het buitenland BTW betaald, dan weet u natuurlijk dat u deze kunt terugvragen. Om deze buitenlandse BTW terug te vragen moet u een apart verzoek indienen. De regels voor het terugvragen van de BTW zijn afhankelijk van het land waar u de BTW betaald heeft. Sinds 1 januari 2010 is het eenvoudiger om de BTW van andere landen in de Europese Unie (EU) terug te vragen. Zorg er echter wel voor dat de termijn niet verloopt!

Krijgt u te maken met buitenlandse BTW dan moet u in principe een apart verzoek indienen bij de Belastingdienst in dat land als u deze wilt terugkrijgen. Sinds 1 januari 2010 kunt u voor betaalde BTW in een ander EU-land een verzoek voor teruggaaf van deze BTW in het vestigingsland indienen. Heeft u Franse BTW betaald, dan kunt u dat dus terugvragen bij de Nederlandse fiscus. De Belastingdienst stuurt dit verzoek door naar de Franse Belastingdienst. U moet het verzoek om teruggaaf van BTW uiterlijk op 30 september van het jaar volgend op het jaar waarin de BTW in rekening is gebracht bij de fiscus indienen. Voor de betaalde BTW in 2011 is dit dus 30 september 2012. Let dus goed op deze termijn!

Buiten de EU

Het terugvragen van BTW die u heeft betaald in landen buiten de EU is echter een stuk lastiger. U zult moeten uitzoeken op welke manier dit geregeld is in dat land en onder welke voorwaarden teruggaaf mogelijk is. Meestal zult u een apart verzoek moeten indienen bij de Belastingdienst in dat land.
Een ondernemer die buiten de EU is gevestigd kan in Nederland een verzoek indienen voor teruggaaf van in Nederland betaalde BTW. De Belastingdienst heeft hiervoor een verklaring van ondernemerschap en de originele facturen nodig. Dit verzoek moet bij de Nederlandse fiscus uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de BTW in rekening is gebracht binnen zijn. Een ondernemer van buiten de EU kan de Nederlandse BTW uit 2011 dus uiterlijk tot 30 juni 2012 terugvragen.