Lagere BTW-correctie niet voor alle auto’s

19 oktober 2012 | Door redactie

U kunt mogelijk toch niet aansluiten bij de lagere BTW-correctie voor het privégebruik van een zuinige auto. De advocaat-generaal van de Hoge Raad vindt het onderscheid tussen milieuvriendelijke auto’s en minder milieuvriendelijke auto’s, zoals dat voor 1 juli 2011 bestond, niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Op 1 juni 2011 bepaalde Rechtbank Haarlem dat het onderscheid tussen milieuvriendelijke auto’s en minder milieuvriendelijke auto’s voor de BTW-correctie in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. Dit was reden voor staatssecretaris Weekers van Financiën om de wet op dit punt aan te passen. Sinds 1 juli 2011 hoefde u dan ook niet langer aan te sluiten bij de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. U moest vanaf dat moment een vast forfait van 2,7% van de catalogusprijs van de auto als BTW-correctie voor privégebruik aangeven.

Gelijkheidsbeginsel geldt niet

De advocaat-generaal was het echter niet eens met Rechtbank Haarlem en Gerechtshof Amsterdam. De lage correctie voor milieuvriendelijke auto’s kon niet worden toegepast op andere auto’s die minder milieuvriendelijk waren. Het gelijkheidsbeginsel was volgens de advocaat-generaal niet van toepassing op deze situatie.

Bezwaren BTW-correctie nog niet intrekken

Neemt de Hoge Raad dit advies over, dan zal de Belastingdienst alle bezwaren tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak afwijzen. De Hoge Raad hoeft dit advies echter niet te volgen en kan zelf een ander eindoordeel geven. Het is dus zeker nog geen reden om de bezwaren in te trekken. Voor de huidige regeling heeft het uiteindelijke arrest van de Hoge Raad geen gevolgen. Het is nu even afwachten wat de Hoge Raad gaat beslissen.
Conclusie advocaat-generaal Van Hilten, 1 oktober 2012, LJN: BX9444