Landbouwer krijgt heel 2018 om BTW af te trekken

20 november 2017 | Door redactie

Landbouwers krijgen na de afschaffing van de landbouwregeling nog een jaar de tijd om de BTW in aftrek te brengen. Dit zou eerst alleen maar in het eerste belastingtijdvak van 2018 mogelijk zijn, de termijn is nu dus verruimd.

De afschaffing van de landbouwregeling (tool) per 1 januari 2018 en het overgangsrecht zorgen ervoor dat landbouwers alle aankoopfacturen tot 1 januari 2018 bij elkaar moeten zoeken om de BTW-aftrek te kunnen vaststellen. Dit zal een flinke administratieve last met zich meebrengen. In de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet afschaffing BTW-landbouwregeling, die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, is daarom opgenomen dat de landbouwers die onder de BTW-landbouwregeling vielen niet alleen maar in het eerste kwartaal van 2018 hun aftrek in één keer mogen meenemen, maar hier het hele jaar de tijd voor hebben.

In één keer in aftrek brengen

De landbouwer die op 31 december 2017 gebruikmaakt van de landbouwregeling moet door het overgangsrecht dus de BTW die in rekening is gebracht wegens de aanschaf van investeringsgoederen die op 1 januari 2018 bij hem in gebruik zijn, voor de resterende herzieningsperiode in één keer in aftrek brengen in een belastingtijdvak in 2018. Dit geldt ook voor nog niet op 1 januari 2018 in gebruik genomen goederen en diensten. De landbouwer moet de BTW uiterlijk in aftrek brengen in de BTW-aangifte over het belastingtijdvak waarin hij de goederen en diensten in gebruik neemt.