Let op BTW-regels bij afstandsverkopen in EU

27 mei 2013 | Door redactie

Verkoopt uw onderneming producten aan buitenlandse consumenten binnen de Europese Unie (EU), bijvoorbeeld via een webshop, dan moet u goed opletten dat u geen BTW-regels overtreedt. Als de waarde van de verkochte goederen aan afnemers in EU-landen namelijk vooraf vastgesteld drempelbedragen overschrijdt, moet u de BTW afdragen in het land waar de afnemers gevestigd zijn.

Bij grensoverschrijdende transacties kunnen de BTW-regels behoorlijk ingewikkeld zijn. Als er sprake is van afstandverkopen, dan is binnen de EU de regeling afstandsverkopen van toepassing. Bij een afstandverkoop vindt het vervoer plaats voor rekening van de leverancier. De afnemer komt het product dus niet zelf ophalen, maar uw onderneming stuurt het op vanuit Nederland.

Drempelbedragen voor afstandsverkopen

Incidentele afstandsverkopen naar particulieren in andere landen in de EU leveren meestal geen probleem op. U brengt dan gewoon Nederlandse BTW in rekening. Maar als de omzet in een bepaalde lidstaat in een jaar hoger is dan vooraf vastgestelde drempelbedragen, dan moet u het BTW-tarief van de lidstaat van de afnemer in rekening brengen. Dat moet vanaf het moment dat uw omzet het drempelbedrag voor die lidstaat overschrijdt. Ook het daaropvolgende jaar moet u dan in ieder geval nog het buitenlandse BTW-tarief toepassen.

Accijnsgoederen vallen niet onder de regeling

In dat geval moet u zich uiteraard ook registreren bij de buitenlandse belastingdienst en daar BTW-aangifte doen. Overigens kunt u er ook vrijwillig voor kiezen om altijd buitenlandse BTW in rekening te brengen, zonder rekening te houden met de drempelbedragen. Dan moet u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij uw lokale belastingkantoor. Let er daarnaast op dat de drempelbedragen niet van toepassing zijn op accijnsgoederen, zoals bier en sigaretten. Daarvoor brengt u altijd de BTW van het land van de afnemer in rekening.