Ondernemer krijgt BTW-deksel op de neus

9 januari 2018 | Door redactie

Een ondernemer met een eenmanszaak is alleen zelf BTW-plichtig. Een constructie waarbij de ondernemer als privépersoon BTW in rekening brengt aan zijn eenmanszaak krijgt geen fiat van de rechter, blijkt uit een recent gepubliceerd vonnis.

In dit geval meldde zich een ondernemer bij de rechtbank die een naheffingsaanslag (tool) voor de BTW op de mat had gekregen. Hij was uitbater van een waterstoftankstation en bezorgde vlees bij horecazaken.
Daarnaast bracht de man als privépersoon ook huur in rekening aan zijn eenmanszaak. Dat waren rekeningen voor de huur van een kantoorruimte, in een pand dat de man zelf in eigendom had. Over die huurpenningen berekende hij ook BTW.

Ondernemer is zelf BTW-plichtig

De BTW op die huur werd echter niet voldaan, maar de man trok wel BTW van andere facturen af. De inspecteur keurde dit echter niet goed, en legde naheffingsaanslagen op van ruim € 22.000.
De rechter oordeelde dat de BTW-aftrek terecht gecorrigeerd was. In tegenstelling tot wat de man dacht, was de eenmanszaak geen ‘zelfstandige entiteit’ voor de BTW. Het was de man zelf die BTW-plichtig was, zo benadrukte de rechtbank. In feite had de man daarmee dus BTW in rekening gebracht aan zichzelf. En dat kon niet de bedoeling zijn. Om in aanmerking te komen voor aftrek eist de wet namelijk dat het een ondernemer is die de BTW in rekening brengt aan een andere ondernemer.

Keuze voor ondernemingsvermogen

De man voerde ook nog aan dat de facturen waarop de BTW in mindering was gebracht betrekking hadden op een pand dat tot het ondernemingsvermogen behoorde. Maar ook daar ging de rechter niet in mee. Een keuze om een pand tot het ondernemingsvermogen te rekenen moet duidelijk vastgelegd zijn in de administratie, en daar was hier geen sprake van. Al met al verklaarde de rechter het beroep ongegrond. De naheffingsaanslagen bleven dus in stand.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 november 2017, ECLI (verkort): 7515

Bijlagen bij dit bericht

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Factureren met BTW-berekening
E-learning | VideoCollege 24 minuten