Postbusadres op factuur toch voldoende voor aftrek BTW

16 november 2017 | Door redactie

Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat alleen de vermelding van een postbusadres op een BTW-factuur de aftrek van voorbelasting niet kan tegenhouden.

Op het moment dat een onderneming een prestatie verricht of een dienst verleent, moet deze een factuur uitreiken. Deze factuur moet volgens de wet aan een aantal eisen (tool) voldoen. Wordt er niet voldaan aan de eisen, dan kan de fiscus de aftrek van voorbelasting weigeren. Het Europese Hof van Justitie heeft eerder aangegeven dat deze regel niet al te streng moet worden toegepast. Als een factuur een gebrek heeft, mag de BTW toch worden afgetrokken als de ondernemer met aanvullende stukken deze aftrek kan aantonen.

Wel aftrek voorbelasting bij postbusnummer

De Duitse Belastingdienst had in deze zaak de aftrek van de voorbelasting geweigerd omdat op de facturen van de belastingplichtige alleen een postbusadres stond. Hij vond namelijk dat op de factuur het adres moest staan waar de ondernemer zijn economische activiteiten verrichtte. De Duitse rechter wilde daarop van het Europese Hof weten of een factuur voldoet aan de eis van het volledige adres zoals die is opgenomen in de BTW-richtlijn, als alleen een postbusnummer is opgenomen. De Europese rechter gaf aan dat het niet nodig is om op de factuur het adres te vermelden waar de ondernemer zijn economische activiteiten uitoefent. De vermelding van een postbusnummer was dus ook voldoende om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting.
Europese Hof van Justitie,15 november 2017, ECLI: EU:C:2017:B67