Salderingsregeling zonnepanelen blijft, maar terugleveringskosten!

15 februari 2024 | Door redactie

Het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen is door de Eerste Kamer onlangs verworpen. De Kamerleden die tegenstemden vonden namelijk dat nu zonnepanelen qua prijs bereikbaar worden voor de lagere inkomens de regeling niet afgeschaft mag worden omdat dan de terugverdientijd veel te lang wordt.

Door de salderingsregeling mag een zonnepaneleneigenaar het aantal kWh dat deze persoon met zonnepanelen teruglevert aan het net, aftrekken van de stroom die deze bijvoorbeeld ’s avonds of op een bewolkte dag afneemt van de energieleverancier. Alleen over het netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen energie minus teruggeleverde energie) betaalt de zonnepaneleneigenaar dan verbruikskosten, energiebelasting en BTW. Over het teruggeleverde deel betaalt hij dus geen energiebelasting en ook geen BTW. Op de regeling kan een beroep worden gedaan door particulieren, maar ook door ondernemingen (V&A). Dan gaat het om kleinverbruikers met een bedrijfsaansluiting voor elektriciteit van maximaal 3x80 Ampère. Dat zijn ondernemingen die maximaal 55,2 kW vermogen nodig hebben.

Geen afschaffing salderingsregeling 

Het kabinet wilde van deze subsidie af, omdat zonnepanelen inmiddels zo goedkoop zijn geworden dat ze ook zonder overheidssteun een goede investering zijn. De regeling kost de schatkist bovendien honderden miljoenen per jaar aan gemiste belastinginkomsten en mensen zonder panelen betalen deels de rekening. De Eerste Kamer stak echter een stokje voor de afschaffing van afbouw van de salderingsregeling en stemde dus tegen de afschaffing. De tegenstemmers gaven aan dat het nu juist voor de mensen met de wat lagere inkomens mogelijk wordt om zonnepanelen aan te schaffen omdat de prijzen ervan flink zijn gedaald. Als dan nu de regeling wordt afgeschaft duurt het veel te lang voor vooral die groep om de investering terug te verdienen. 

Terugleveringskosten in rekening gaan brengen

Let op: er zijn momenteel al kleinere energieleveranciers die terugleveringskosten in rekening brengen aan zonnepanelenbezitters. In de wandelgangen is te horen dat ook de hele grote energieleveranciers zoals Vattenfall en Eneco plannen op tafel hebben liggen om terugleveringskosten in rekening te gaan brengen aan zonnepaneleneigenaren die elektriciteit terugleveren aan het net. Klanten met zonnepanelen betalen dan (waarschijnlijk) een vast bedrag per dag voor het terugleveren van stroom aan het net. Dat is alle stroom die wordt opgewekt, maar niet gelijk zelf wordt verbruikt.

Bijlagen bij dit bericht