Sneller maandelijks opgaaf ICP indienen

18 februari 2016 | Door redactie

Levert uw organisatie per kwartaal meer dan € 50.000 aan goederen, dan moet er per maand een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) worden gedaan. De opgaaf ICP over januari moet dan dus eind februari bij de Belastingdienst binnen zijn.

Als uw organisatie handelt met ondernemers in andere landen van de Europese Unie (EU), is er voor de BTW sprake van intracommunautaire prestaties (tool). Naast de BTW-aangifte moet uw organisatie dan ook een opgaaf ICP indienen. Per 1 januari 2016 bedraagt het drempelbedrag voor het indienen van een maandelijkse opgaaf ICP namelijk € 50.000 (in 2015 was dat nog € 100.000). Uw organisatie moet daardoor sneller een maandopgaaf doen.

Tijdvakken voor opgaaf ICP

Er zijn verschillende tijdvakken voor de opgaaf ICP: per maand, per kwartaal of per jaar. De indeling (per maand of per kwartaal) is afhankelijk van het bedrag aan goederen en diensten dat uw organisatie levert. Er gelden daarnaast meer voorwaarden voor het één keer per jaar indienen van de opgaaf ICP. Het is altijd mogelijk om de opgaaf ICP per maand te doen. Levert uw organisatie per kwartaal meer dan € 50.000 aan goederen, dan is dit zelfs verplicht. De opgaaf ICP kan per kwartaal worden gedaan als uw organisatie in het desbetreffende kwartaal en de in elk van de vorige vier kwartalen het drempelbedrag niet heeft overschreden.

Werking in kwartaal van overschrijding

Vanaf het moment van overschrijding van het drempelbedrag moet uw organisatie per maand een opgaaf ICP indienen. Hoe werkt dat in het kwartaal van de overschrijding?

  • overschrijding in de eerste maand van het kwartaal: elke maand een afzonderlijke opgaaf ICP;
  • overschrijding in de tweede maand van het kwartaal: twee afzonderlijke opgaven, één over twee maanden en één over de laatste maand;
  • overschrijding in de derde maand van het kwartaal: opgaaf ICP over het hele kwartaal. Daarna pas een opgaaf ICP per maand.

Het indienen van een opgaaf ICP per kwartaal is slechts dan weer mogelijk als er in vier kwartalen achter elkaar niet meer dan het drempelbedrag wordt geleverd.