Straks meer lage BTW-tarieven in ons land?

22 januari 2018 | Door redactie

De Europese Commissie heeft onlangs voorstellen ingediend die het voor lidstaten makkelijker moeten maken om de tarieven voor de BTW flexibeler vast te stellen. Ook zijn er regels opgenomen die de fiscale omgeving voor MKB-ondernemingen moet verbeteren.

Deze voorstellen zijn de laatste stappen in de hervorming van de BTW-regels door de Europese Commissie om te komen tot een gemeenschappelijke BTW-ruimte in de EU en waardoor de BTW-fraude flink moet worden teruggedrongen. De Commissie wil de lidstaten meer autonomie gaan  verlenen wat de tarieven (tool) betreft. Ze hoopt dat hiermee de complexiteit van de uitzonderingen die worden gemaakt op het algemene tarief verdwijnt. Zo mogen de EU-landen straks buiten een algemeen tarief onder andere twee afzonderlijke verlaagde tarieven tussen 5 % en het door de lidstaat gekozen standaardtarief hanteren.   

Vrijstelling bij grensoverschrijdende transacties

De eurocommissarissen hebben ook voorgesteld om een grotere groep ondernemingen (tool) in aanmerking te laten komen voor vereenvoudigde BTW-procedures. De huidige nationale omzetdrempels blijven daarbij in stand, maar worden aangevuld met een EU-brede regeling, waarvoor alle ondernemingen met een jaaromzet van minder dan € 2 miljoen in aanmerking komen. Ondernemingen met een omzet lager dan € 100.000 moeten bij grensoverschrijdende transacties van een volledige BTW-vrijstelling gebruik kunnen maken. 
Deze wetgevingsvoorstellen zijn ter raadpleging voorgelegd aan het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité en moeten daarna door de Raad worden aangenomen.

 

Bijlagen bij dit bericht

Factureren met BTW-berekening
E-learning | VideoCollege 24 minuten