Welk BTW-tarief geldt voor de administratiekosten van medische apparatuur?

17 juli 2019

Voor tandheelkundige en medische apparatuur geldt soms een verlaagd BTW-tarief. Welk tarief geldt voor de administratiekosten?

De Europese BTW-richtlijn is de basis van de BTW-tarieven en BTW-vrijstellingen. In Nederland zijn er 3 BTW-tarieven: 21%, 9% en 0%. Voor goederen zoals voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen en hulpmiddelen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek, boeken en periodieken mag u het verlaagde tarief van 9% toepassen. De verkoop van tandheelkundige en medische apparatuur valt onder de hulpmiddelen, en ook daarvoor geldt het 9% BTW-tarief.

Administratieve handelingen

Administratiekosten worden in de regel berekend in de prijs van het product. Maar u kunt ze ook als aparte post op de factuur vermelden. Ook over de administratiekosten moet u BTW berekenen. Het tarief is afhankelijk van de vorm van dienstverlening. Als de administratieve handelingen te maken hebben met de levering van de goederen, kunt u de administratiekosten belasten tegen een gelijk BTW-tarief als voor de levering van de apparatuur. De administratieve afhandeling is dan een aan de levering van goederen ondergeschikte handeling. Voor administratieve handelingen die te maken hebben met een apart overeengekomen vorm van dienstverlening, moet het BTW-tarief gekozen worden dat past bij de aard van het product of de dienst.