BTW berekenen bij betalingskorting?

12 november 2020

Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen veertien dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

U bent geen BTW verschuldigd over de verleende korting als u de korting op een factuur direct in mindering brengt. Betaalt uw afnemer niet tijdig, dan moet u over de uiteindelijk niet verleende korting alsnog BTW afdragen. Daarvoor moet u voor dat bedrag een aanvullende factuur uitreiken.

Als u op de factuur niet direct rekening houdt met de korting voor een tijdige betaling, behoort het kortingsbedrag eveneens tot de vergoeding waarover u BTW verschuldigd bent. Indien u de korting dan alsnog verleent, heeft u dus te veel BTW afgedragen. Deze BTW kunt u bij de Belastingdienst terugvragen, als u voor de genoten korting een creditfactuur uitreikt. Een voorbeeld ter verduidelijking: levering voor € 10.000 met een korting van € 300 bij een betaling binnen veertien dagen. U factureert dit als volgt:

  • Geleverde goederen € 10.000.
  • Korting bij betaling binnen veertien dagen € 300.
  • Totaalbedrag exclusief BTW € 9.700.
  • BTW 21% € 2.037.
  • Totaalbedrag inclusief BTW € 11.737.