Hoe vraag ik de BTW over de zonnepanelen van mijn bv terug?

29 juni 2020

Mijn bv gaat dit jaar nog zonnepanelen kopen. Hoe vraag ik de BTW over de zonnepanelen terug?

Als u zonnepanelen gaat kopen voor uw bv, moet u dit in uw BTW-aangifte verwerken. De BTW die aan uw bv in rekening is gebracht voor de koop van de zonnepanelen, neemt u mee in uw reguliere BTW-aangifte. Hoe u dat precies doet, hangt af van de soort zonnepanelen.

Als de zonnepanelen alleen worden gebruikt om stroom op te wekken, en niet ook de functie van dakbedekking hebben, mag u álle BTW die aan uw bv in rekening is gebracht terugvragen. Hebben de zonnepanelen ook de functie van dakbedekking, dan moet u voor deze geïntegreerde zonnepanelen zelf berekenen hoeveel BTW uw bv mag terugvragen. Daarvoor moet u weten hoeveel stroom uw bv aan het energiebedrijf levert, welk bedrag u daarvoor krijgt en hoeveel stroom uw bv in deze periode zelf verbruikt.

BTW-aangifte doen

Heeft uw bv ook vrijgestelde omzet, dan is alleen de BTW voor kosten die u maakt voor belaste omzet aftrekbaar. Verrichtte uw bv tot nu toe alleen maar vrijgestelde activiteiten, dan moet uw bv voor de exploitatie van zonnepanelen wél BTW-aangifte gaan doen. Schrijf een brief naar uw belastingkantoor waarin u verzoekt om een BTW-aangifte.

De kleineondernemersregeling 

Uw bv kan als zonnepaneeleigenaar ervoor kiezen om mee te doen met de kleineondernemersregeling (KOR). Dit houdt in dat u maar één keer een BTW-aangifte moet doen. In die aangifte vraagt u de BTW over de aanschaf en installatie terug en geeft u de BTW aan die uw bv moet betalen. Uw deelname stopt alleen als de periode van drie jaar voorbij is en u zich afmeldt, of als uw omzet boven de € 20.000 komt.

Doet u niet mee met de KOR, dan doet in principe ieder kwartaal BTW-aangifte. U geeft in die aangifte op hoeveel BTW uw bv moet betalen over de stroomopbrengst. Dit is meestal een vastgesteld bedrag (forfait). Verder trekt u de BTW over eventuele (onderhouds-) kosten voor de zonnepaneelinstallatie af.