Mag ik de BTW op mijn kassabonnetjes aftrekken?

11 september 2020

Mag ik de BTW op mijn kassabonnetjes wel aftrekken ondanks het feit dat er niet aan alle eisen voor  een BTW-factuur is voldaan?

Facturen voor de BTW moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Op alle facturen moeten namelijk de in de wet vermelde basisgegevens staan vermeld. Als facturen niet aan deze eisen voldoen, heeft u als afnemer in principe geen recht op aftrek van de BTW.

Vereenvoudigd

Hierop is echter een uitzondering gemaakt. Een vereenvoudigde factuur volstaat  in dit geval als het bedrag niet hoger is dan € 100 (inclusief BTW). Het voordeel van een vereenvoudigde factuur is dat er minder gegevens op hoeven te staan. Ten aanzien van kassabonnetjes tot € 100 betekent dit dat op de bon alleen het volgende moet staan:

  • de factuurdatum;           
  • NAW-gegevens van de leverancier;
  • aard van geleverde goederen of verrichte diensten;
  • het te betalen BTW-bedrag of de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.

Dit wil dus zeggen dat u onder meer het BTW-nummer, het volgnummer van de factuur en volledige adresgegevens niet hoeft te vermelden.

Let er  echter wel op dat er geen vereenvoudigde factuur mag worden uitgereikt bij grensoverschrijdende afstandverkopen (bijvoorbeeld een online webshop die aan particulieren levert) en bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief.