Moet ik de BTW die ik heb teruggevraagd op mijn zonnepanelen herzien door de nieuwe KOR?

10 juni 2020

Moet ik de BTW die ik heb teruggevraagd op mijn zonnepanelen door de nieuwe kleineondernemersregeling nu gaan herzien?

De KOR was vorig jaar nog gekoppeld aan het bedrag aan BTW dat een BTW-ondernemer in een jaar afdroeg. Maar vanaf 2020 is dat dus veranderd. Voor de KOR ‘nieuwe stijl’ geldt nu een grens van € 20.000 aan in Nederland belaste omzet.

De KOR scheelt ondernemers nogal in het papierwerk voor de BTW. Onder voorwaarden hoeft u namelijk geen BTW-administratie bij te houden en ook geen BTW-aangifte meer te doen. De regeling is dus een uitkomst voor particulieren die zonnepanelen aanschaffen en de BTW daarop willen terugvragen. Zij melden zich wel aan als ondernemer, maar zitten in de regel niet te wachten op alle administratieve verplichtingen die horen bij het BTW-ondernemerschap.

De 'oude' KOR

Onder de oude KOR was u als zonnepanelenhouder nog ‘BTW-belast’, maar als u nu de nieuwe regeling gebruikt bent u ‘BTW-vrijgesteld’. Dat wil zeggen dat u de BTW op aangeschafte spullen niet in aftrek mag brengen. Dit zou betekenen dat ondernemers die vóór 2020 de BTW op hun zonnepanelen hebben teruggevraagd nu tegen een ‘herziening’ zouden aanlopen.

Drempelbedrag

Om dat te voorkomen is er een herzieningsdrempel van € 500 per jaar ingesteld. Hierdoor vallen investeringen tot € 11.904 exclusief BTW per jaar buiten de herziening. Volgens de staatssecretaris van Financiën vallen daardoor vrijwel alle particuliere zonnepaneelhouders onder die grens van € 500 per jaar.

Keuze geldt voor 3 jaar

Wel moet u er rekening mee houden dat de keuze voor de nieuwe KOR geldt voor 3 jaar. De BTW op eventuele nieuwe investeringen in zonnepanelen kunt u in die periode dus niet in aftrek brengen. Los van de herziening blijven de mogelijkheden onder de nieuwe KOR hetzelfde voor zonnepaneelhouders de komende tijd.