Wat is het verschil tussen het kasstelsel en het factuurstelsel?

1 september 2021

Wat is het verschil tussen de verwerking van BTW bij toepassing van het kasstelsel en het factuurstelsel?

Bij toepassing van het kasstelsel berekent u de BTW aan de hand van de kas- en bankadministratie. Kasstelsel betekent dat de BTW wordt berekend over de inkomsten die daadwerkelijk ontvangen zijn op de bankrekening of in kas in het aangiftetijdvak. De factuurdatum is dus niet van belang.

Een aantal ondernemers is verplicht het kasstelsel toe te passen, namelijk: winkeliers (waaronder webwinkels), marktkooplieden, schoenmakers (voor het repareren van schoenen), kappers, glazenwassers, wasserijen, fietsenmakers, schoonheidsverzorgingsbedrijven, behangers, stoffeerders, horecabedrijven, autorijscholen, advocaten die hun praktijk alleen uitoefenen en ondernemers die voor meer dan 90% van hun omzet goederen of diensten leveren vanuit een inrichting die bestemd is voor het leveren van goederen en diensten aan particulieren.

Naast de verplicht aangewezen ondernemers mogen ook ondernemers die langer dan één kalenderjaar voor ten minste 80% goederen of diensten aan particulieren leveren, kiezen voor het kasstelsel. Hiervoor moeten zij een verzoek bij de Belastingdienst indienen. Van belang is dat deze ondernemers op basis van de omzet kunnen aantonen dat zij voor meer dan 80% aan particulieren leveren.

Factuurstelsel

Valt u niet in een van deze categorieën, dan mag u het kasstelsel niet toepassen. Merkt de fiscus dat een BTW-ondernemer niet aan de voorwaarden voldoet, dan kan een boete volgen. De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste boetes voor het onterecht toepassen van het kasstelsel in de agrarische sector opgelegd.

Past u het factuurstelsel toe, dan is de BTW verschuldigd op het moment dat u de verkoopfactuur uitreikt en uiterlijk op het moment dat de verkoopfactuur uitgereikt had moeten worden. Dit betekent dat de BTW op een verkoop uiterlijk verschuldigd is op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin het goed door u is geleverd of u de dienst heeft verricht. BTW op inkopen trekt u af in het tijdvak waarin de factuur gedateerd is.