Welke rol speelt de OR bij cao-onderhandelingen?

28 december 2020

Welke partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van een cao? En is er bij het cao-overleg ook een rol weggelegd voor de ondernemingsraad?

In de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet cao) is vastgelegd dat cao's tot stand komen op basis van onderhandelingen tussen de werkgever(s) en werknemersverenigingen (va

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.