Handelsregisterwet krijgt groen licht

1 juli 2019 | Door redactie

De Eerste Kamer heeft dinsdag 25 juni 2019 de wijziging Handelsregisterwet afgehamerd. Het doel van de wetswijziging is een slagvaardigere Kamer van Koophandel (KvK) en een kwalitatief hoogwaardiger Handelsregister.

De Handelsregisterwet verplicht organisaties om hun gegevens aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Deze gegevens worden vervolgens opgenomen in het Handelsregister. Dit register biedt organisaties onder andere zekerheid over zakenpartners. Zo is bijvoorbeeld te zien of een zakenpartner ook daadwerkelijk bevoegd is om een organisatie te vertegenwoordigen.

Actie bij opvallende geldstromen 

De wetswijziging brengt een aantal grote veranderingen met zich mee. Als blijkt dat een adres dat ingeschreven is bij de KvK niet klopt, kan een organisatie worden uitgeschreven. Daarnaast kan de KvK door de wetswijziging nu ook actie ondernemen bij opvallende geldstromen. Tot nu toe had de KvK geen wettelijke basis om signalen van fraude (tool) actief door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties. Overheidsinstellingen die gebruikmaken van het register krijgen nu ook een terugmeldverplichting bij het constateren van fouten.

Waarborging van privacy

Het Handelsregister bevat veel persoonsgegevens die openbaar zijn, zoals de namen en adressen van ondernemers van eenmanszaken. Door de invoering van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 moet de Handelsregisterwet ook op het gebied van privacy worden aangepast. De privacy van ondernemers moet immers worden gewaarborgd.

Bescherming van privégegevens 

Omdat het wetsvoorstel over de wijziging van de Handelsregisterwet 2007 al aan de Tweede Kamer was aangeboden, kondigde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat eind vorig jaar aan om met een apart wetsvoorstel te komen voor een betere bescherming van privégegevens. Adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over verbeteringen in de Handelsregisterwet worden daarin meegenomen.

Adressenbestand Online gestopt 

De AP gaf vorig jaar aan dat de KvK mogelijk de wet overtrad door adverteerders inzage te geven in het Handelsregister. De KvK is nu per 1 juli 2019 gestopt met het Adressenbestand Online. Dit product werd veel gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.