Wanneer is iemand een UBO?

18 april 2018 | Door redactie

Stukje bij beetje wordt duidelijk wie er straks in het zogeheten UBO-register moeten komen. In het uitvoeringsbesluit voor de wet die witwassen moet bestrijden geeft het kabinet namelijk definities van de 'ultimate beneficial owners' bij verschillende rechtspersonen.

Het UBO-register is een uitvloeisel van de Europese anti-witwasrichtlijn. In het register komen gegevens van bijvoorbeeld grootaandeelhouders en bestuurders die uiteindelijk aan de touwtjes trekken. Het idee van het register is dat lieden die zich met obscure zaakjes bezighouden zich niet meer kunnen verschuilen achter bijvoorbeeld een wirwar aan bv’s. Maar bestuurders die niets met witwassen van doen hebben, vrezen voor hun privacy. Ook bij bijvoorbeeld familiebedrijven leidt het register tot veel onrust.

Definities UBO nu redelijk helder

Belangrijke vraag is dus wanneer iemand aangemerkt wordt als UBO. Wat daarbij niet helpt is dat het kabinet op twee verschillende plekken een UBO-definitie uitwerkt. Namelijk in de het uitvoeringsbesluit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) én in de implementatiewet voor het UBO-register zelf.
Maar het kabinet heeft nu wel wat onduidelijkheid weggenomen. Voor het UBO-register zal namelijk worden aangesloten bij de omschrijvingen die in het uitvoeringsbesluit Wwft (pdf) staan. Dit betekent dat definitie voor wie er als UBO in het register moet komen redelijk helder zijn (zie hieronder in verkorte vorm). Over wanneer het register er moet zijn geeft het uitvoeringsbesluit geen update. De eerdere planning was dat het in de zomer operationeel zou moeten zijn.

UBO bij bv

  • Natuurlijke personen die meer dan 25% houden van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang in een bv. Dit percentage geldt zowel voor directe als voor indirecte belangen. Dus ook als iemand via een Stichting Administratiekantoor (STAK) boven deze grens uitkomt.
  • Natuurlijke personen die op een andere manier eigenaar zijn of zeggenschap hebben (hierbij speelt het percentage van 25% geen rol). Bijvoorbeeld iemand die het recht heeft om de meerderheid van de bestuursleden te benoemen of te ontslaan.
  • Levert dit geen UBO op, dan komt het ‘hoger leidinggevend personeel’ in beeld. Dat is in dit geval de statutair bestuurder(s).

UBO bij stichting, vereniging en coöperatie

  • Natuurlijke personen die direct of indirect 25% van het eigendomsbelang houden. Of die direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluiten over het wijzigen van de statuten. Ook natuurlijke personen die op een andere manier de feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon hebben, worden als UBO aangemerkt.
  • Levert dit geen UBO op, dan is het hoger leidinggevend personeel de UBO. Dat zijn degenen die het dagelijks beleid bepalen en leidinggevenden die direct onder dat niveau werken.