Administratieve lastenverlichting voor de NOW-controle

Het wordt goedkoper en makkelijker voor organisaties om hun aanvragen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) te laten controleren. Dit blijkt uit een recente brief van demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer.

7 juni 2021 | Door redactie

De NOW (artikel) werd vorig jaar geïntroduceerd als gevolg van de coronapandemie. Door verschillende signalen over de hoogte van de administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde voerde minister Koolmees een verkenning uit naar mogelijke lastenverlichting. Zijn brief aan de Tweede Kamer bevat de resultaten van deze verkenning en de aanpassingen die daaruit voortvloeien voor de controlesystematiek. De voorstellen verlichten de administratieve lasten van werkgevers aanzienlijk, vooral voor de werkgevers die een kleiner subsidiebedrag ontvangen en daarvoor verplicht waren een derdenverklaring aan te leveren.

Voorstellen voor lastenverlichting

Een generieke verlichting voor de derdenverklaring voor de NOW 3.0 en 4.0 is dat het drempelbedrag wordt verhoogd naar € 40.000. Dit geldt zowel voor het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. Door deze verhoging is er minder snel een derdenverklaring nodig. SZW verwacht dat bij dit drempelbedrag 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeft aan te leveren. Een andere verlichting is dat voor de controle voor de NOW 3.0 de accountant de opdracht voor de verschillende tranches van de NOW 3.0 mag beschouwen als één opdracht. De accountant controleert in één keer, na afloop van de laatste tranche, alle periodes en de voorwaarden die van toepassing zijn. Wanneer een werkgever ook gebruikmaakt van de NOW 4.0, kan de controle van de NOW 4.0 bij de gezamenlijke controle voor de NOW 3.0 worden betrokken.

Standaard aangepast

In de 'Kamerbrief administratieve lastenverlichting controle NOW' (pdf) wordt ook aangegeven dat in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3.0 en 4.0 een verduidelijking komt over de beperking van de werkzaamheden als een organisatie de financiële administratie door een deskundige derde laat uitvoeren en deze derde ook inschakelt bij het opstellen van de aanvraag tot vaststelling van de NOW. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gaat ook Standaard 3900N aanpassen. Deze Standaard is vorig jaar speciaal ontwikkeld voor de controle van de NOW. Door de aanpassing kunnen inhoudelijke en procesmatige samenvoegingen plaatsvinden voor handelingen die nu nog voor alle NOW-tranches apart gelden. De laatste verlichtingen betreffen een uitbreiding van de werkzaamheden door de groepsaccountant en een aanpassing van de controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau.