Horeca vangt bot bij rechter over snelle betaling TVL

De horeca heeft vooralsnog geen helpende hand gekregen van de rechter om de uitbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te versnellen. De rechtbank in Den Haag heeft brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ‘niet-ontvankelijk’ verklaard in deze zaak en heeft de klachten daarom ook niet inhoudelijk behandeld.

19 maart 2021 | Door redactie

De TVL is onderdeel van het grote coronasteunpakket (tool) van de overheid. De zaak ging over de betaling van de subsidie over het vierde kwartaal van 2020 (zie ook: Kom ik in aanmerking voor de TVL?) Het subsidiepercentage voor die periode is met terugwerkende kracht verhoogd. Maar uitvoerder RVO liet aanvragers weten dat de uitbetaling van de extra verhoging langer zou duren, tot uiterlijk 16 weken. Dat duurde KHN veel te lang. Daarom wilde de brancheorganisatie via de rechter een betaling binnen 14 dagen afdwingen.

‘Voorlopige voorziening vragen bij bestuursrechter’

Maar de Haagse voorzieningenrechter verklaarde KHN vandaag ‘niet-ontvankelijk’ in haar vorderingen. Deze zaak hoort thuis bij de bestuursrechter (die oordeelt over besluiten van de overheid) en niet bij de civiele rechter, zo staat in het vonnis. Wel geeft de rechtbank een aanwijzing voor de verdere procedure. Individuele horecaondernemers kunnen de RVO vragen om een nieuw ‘verleningsbesluit’ voor de TVL over het vierde kwartaal van 2020, op basis van het hogere subsidiepercentage. De RVO zal daar niet mee instemmen, zo heeft de Staat al laten weten. Tegen dit besluit van de RVO kunnen de individuele ondernemers bezwaar aantekenen en daarna in beroep gaan bij de bestuursrechter. Terwijl deze procedure loopt, kunnen ondernemers de bestuursrechter vragen om een voorlopige voorziening, om zo mogelijk al een voorschot te krijgen. Dit alles komt volgens de Haagse rechtbank voldoende tegemoet aan het ‘spoedeisend belang’ van de horecaondernemers.

Europese Commissie akkoord met verruimingen TVL

Een versnelde TVL-betaling komt er dus vooralsnog niet. Wel heeft het kabinet inmiddels groen licht van de Europese Commissie voor eerder aangekondigde verruimingen van de TVL. Het gaat om uitbreidingen voor het eerste kwartaal van 2021, namelijk:

  • De verhoging van het subsidiepercentage naar 85% (was 50 tot 70%).
  • De openstelling van de TVL voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers.
  • De verhoging van het minimale subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal (was € 750)
  • De ophoging van het maximale subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb’ers en naar € 600.000 voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Dit maximumbedrag stond eerder nog op € 90.000.
  • De verlaging van de drempel voor vaste lasten: ondernemers hoeven nu nog maar € 1.500 aan vaste lasten te hebben in een kwartaal (was € 3.000).

Ook speciale regelingen voor winkels, reisbureaus, land- en tuinbouwbedrijven en de evenementensector zijn goedgekeurd.

Verruimingen TVL ‘stapsgewijs’ toegepast in betaling

Wanneer de verruimingen ook zichtbaar zijn in de uitbetalingen aan ondernemingen is nog niet duidelijk. De RVO zal de verruimingen volgens het kabinet ‘stapsgewijs’ toepassen. Volgende week wil het kabinet meer informatie geven over het tijdpad. Dan wordt dus mogelijk ook duidelijk wanneer ondernemingen met meer dan 250 werknemers TVL kunnen gaan aanvragen. Nu kunnen zij nog niet terecht bij het loket. Overigens is het subsidiepercentage in de TVL voor het tweede kwartaal van 2021 opgetrokken naar 100%. Die verruiming moet de Europese Commissie nog apart goedkeuren.
Rechtbank Den Haag, 19 maart 2021, ECLI (verkort): 2552

Bijlagen bij dit bericht