Laatste kans voor aanvragen definitieve berekening NOW

Ongeveer 55.000 werkgevers hebben nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode van de NOW. Dit maakte UWV recent bekend. Zij hebben nog maar een paar dagen de tijd om dit alsnog te doen.

25 oktober 2021 | Door redactie

Organisaties die nog geen definitieve berekening hebben aangevraagd, hebben inmiddels een persoonlijke brief ontvangen van UWV waarin wordt verzocht om uiterlijk 31 oktober de definitieve berekening van de NOW aan te vragen. Geeft een organisatie daar geen gehoor aan, dan moet het hele voorschot ter ondersteuning van de loonkosten worden terugbetaald.

Nabetaling of terugvordering

Sinds 7 oktober 2020 kunnen werkgevers de definitieve berekening voor de eerste periode van de NOW, die liep van maart tot en met mei 2020, aanvragen. Het voorschot van deze coronasubsidie was gebaseerd op de loonsom in referentiemaand januari 2020 en het geschatte omzetverlies. De definitieve tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de loonsom in de eerste NOW-periode en het omzetverlies dat daadwerkelijk is geleden. Uiterlijk 31 oktober moet dus ook het omzetverlies worden doorgegeven aan UWV. Daarna wordt bepaald op welke tegemoetkoming de desbetreffende organisatie recht heeft en of dit leidt tot een eventuele nabetaling of terugvordering.

Wachten op derden- of accountantsverklaring

Van de 139.500 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen in de eerste periode NOW, moet 39%  – rond de 55.000 organisaties – nog de definitieve berekening aanvragen. Veel organisaties die een voorschot van meer dan € 20.000 euro hebben ontvangen, wachten nog op de derdenverklaring of accountantsverklaring die vereist is. Op het aanvraagformulier dat zij uiterlijk 31 oktober moeten indienen, kunnen zij aangeven dat zij nog bezig zijn met de derden- of accountantsverklaring. Zij krijgen daarna nog 14 weken de tijd om dit proces alsnog af te ronden.