NOW ook voor payroll- en uitzendorganisaties

Payrollorganisaties en uitzendbureaus kunnen – net als andere werkgevers – een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dat liet minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten in antwoord op Kamervragen.

15 april 2020 | Door redactie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet in zijn antwoorden op Kamervragen weten dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) ook geldt voor payrollorganisaties en uitzendbureaus. Deze organisaties moeten dan – net als andere werkgevers – aan de voorwaarden van de NOW voldoen. Met de NOW kunnen werkgevers een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten krijgen. Een organisatie moet daarvoor een acuut omzetverlies hebben van minstens 20% gedurende 3 aaneengesloten maanden tussen 1 maart tot en met 31 juli 2020.

Payrollorganisatie kan afspraken maken met inlener

Werkgevers tellen hun payroll- en uitzendkrachten niet mee in de loonsom van hun organisatie. Deze werknemers zijn namelijk in dienst van de payrollorganisatie of het uitzendbureau. Die regelt de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen voor de werknemer. Als payrollorganisaties blijven factureren, kan dat de inlener in de problemen brengen omdat deze de facturen niet meer kan betalen. Payrollorganisaties en uitzendbureaus kunnen daarom afspraken maken met de inlener, bijvoorbeeld over de wijze van betalen of het stopzetten van contracten. 

Sommige payrollkrachten vallen buiten de boot

Sommige uitzendmedewerkers, mensen met een oproep- of nulurencontract en flexwerkers vallen toch buiten de boot. Het gaat om mensen die ondanks de NOW-regeling zijn ontslagen en sinds 1 maart zonder werk zitten. Sommigen van hen voldoen niet aan de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering. Of ze hebben geen recht op een bijstandsuitkering, vanwege het inkomen of vermogen van de partner. Minister Koolmees wil gaan kijken naar mogelijkheden om deze groep tegemoet te komen.