Payrolling

Bij payrolling besteedt een werkgever de juridische en administratieve verantwoordelijkheid van zijn werkgeverschap uit aan een externe organisatie. De werknemer komt in dienst van deze payrollorganisatie die de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen voor de werknemer regelt. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020 hebben payrollers recht op dezelfde arbeisvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn. Ook kan het uitzendbeding niet meer in de arbeidsovereenkomst overeengekomen worden.

Uitgelicht

Heeft payrolling nog een toekomst?

De verhouding tussen een payrollorganisatie en een werknemer die door de payrollorganisatie aan een andere organisatie wordt uitgeleend,...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 11-04-2013

Werkgever omzeilt ketenbepaling niet met payrollconstructie

Een werkgever kan proberen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te ontlopen door over te stappen op een payrollconstructie....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 23-02-2018

Verschil tussen contracting, uitzending en payrolling

Een werkgever kan gebruikmaken van verschillende arbeidsconstructies met externe partijen, zoals contracting, uitzending en payrolling....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2020

Wat moet er veranderen in payrollovereenkomsten...

Wat moet er in payrollovereenkomsten worden aangepast door de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020?

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 11-11-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat payrolling nog kan betekenen voor uw organisatie

Payrolling 6 minuten | 24-06-2021

Het werkgeverschap kan zijn mindere kanten hebben. Denk bijvoorbeeld aan (langdurig) ziekteverzuim en veel administratieve rompslomp. Als u...

Verschillen tussen contracting, uitzending en payrolling

Arbeidsovereenkomst 5 minuten | 21-06-2021

Er zijn diverse arbeidsconstructies met externe partijen mogelijk. In de praktijk worden begrippen door elkaar gebruikt of is niet helemaal...

De ketenregeling: balans tussen flexibiliteit en baanzekerheid

Ketenbepaling 6 minuten | 19-05-2021

Om flexibel te zijn en te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt, heeft u wellicht de voorkeur voor tijdelijke contracten. Functionee...

Infographics

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Publicatiedatum 13-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de Werkloosheidswet (WW).

Vraag en antwoord

Wat is de positie van de payroller bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?
Voor de beoordeling of sprake is van een redelijke grond voor ontslag zijn de omstandigheden bij de opdrachtgever bepalend. Moet uw organisatie vanwege bedrijfseconomische redenen het afspiegelingsbeginsel toepassen, dan vallen payrollmedewerkers niet automatisch in de groep van flexibele... Lees het hele antwoord