Vaststellingsloket NOW 5 langer open voor controle

5 december 2022 | Door redactie

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt dat het vaststellingsloket voor de NOW 5 langer openblijft. De deadline is nu verschoven van 22 februari naar 2 juni 2023. De uiterlijke indieningsdatum voor een vaststellingsaanvraag is nu gelijkgetrokken met de NOW 6.

Door de verlengde openstelling van het vaststellingloket krijgen werkgevers langer de tijd om een vaststellingsaanvraag voor de vijfde tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) in te dienen. De aanleiding voor de verlengde openstelling is dat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW 5 en NOW 6 een aantal controlewerkzaamheden met betrekking tot de omzet kunnen combineren. De sluitingsdata van beide NOW-periodes zijn nu gelijk getrokken. Accountants hebben nu de gelegenheid om de controlewerkzaamheden over een langere periode te combineren. Hoewel het mogelijk is om de accountantscontrole op bepaalde aspecten te combineren, is wel altijd een afzonderlijke verklaring per NOW-periode vereist.

Accountant zorgt voor onderbouwing

De rijksoverheid riep in 2020 de NOW in het leven vanwege de maatregelen die zij trof om het coronapandemie te bestrijden. Werkgevers die door de coronapandemie te maken hadden met een fors omzetverlies konden bij UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en kregen hiervoor een voorschot. Om te controleren of dit bedrag terecht is verstrekt, moeten ondernemers zorgen voor een verantwoording, waar de accountant voor kan zorgen.
Is de omzet hoger uitgevallen dan aanvankelijk werd verwacht of is de loonsom in de tussentijd gedaald, dan moet worden terugbetaald. Dit kan in één keer. Is een ondernemer hiertoe niet in staat, dan kan een betalingsregeling worden aangevraagd, waarbij maandelijks of op een later tijdstip wordt terugbetaald.