De laatste kerncijfers uit 2016 administreren

12 januari 2017 | Door redactie

Iedere maand wordt er een groot aantal kerncijfers voor de administratie gepubliceerd. Daarnaast zijn er ook jaarlijkse kerncijfers voor de administratie van uw organisatie. Onlangs zijn de kerncijfers over december 2016 en het boekjaar 2016 bekendgemaakt.

Rendement heeft de kerncijfers die voor de administratie van uw organisatie van belang zijn samengevat in de vaktool Kerncijfers voor financials (tool). De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Bruto minimumloon per maand (tool): werknemers van 23 jaar en ouder met een voltijddienstverband hebben in de eerste helft van 2017 recht op € 1.551,60 bruto per maand.
 • Loonindexcijfer (2010=100), december 2016: 108,6.
 • Prijsindexcijfer (2015=100), jaarcijfer 2016: 100,32.
 • DNB Rente kapitaalmarkt, jongste tienjarige staatslening december 2016 0,436 en eurogebied tien jaar staatslening december 2016: 1,288.
 • Pensioenrenten:
  • gemiddeld fiscale marktrente -0,02;
  • gemiddeld U-rendement 0,06; en
  • gemiddeld T-rendement 0,56.
 • Euribor maandgemiddelden december 2016:
  • 1 maand -0,37;
  • 3 maanden -0,316;
  • 6 maanden -0,218; en
  • 12 maanden -0,08.

Wisselkoersen bijhouden

De vaktool Overzicht maandgemiddelden wisselkoersen (tool) geeft een overzicht van de maandgemiddelden van wisselkoersen die organisaties voor de financiële administratie nodig hebben. Het gaat hierbij om de waarde van een aantal valuta ten opzichte van de euro. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd met de meest recente maandgemiddelden.