Nieuws

m

Betere besluitvorming door real-time informatie?

Management | 18-01-2023 | Data-analyse

Nemen organisaties betere beslissingen, en kunnen ze daardoor meer omzet genereren, als zij altijd over real-time informatie beschikken? Die...

fa

Realtime data een uitdaging voor financieel management

Financiële administratie | 10-01-2023 | Data-analyse

Een kleine meerderheid van Nederlandse organisaties (53%) ervaart problemen bij het op ieder moment kunnen inzien van realtime data. Dit wor...

fa

Tekort aan accountants leidt tot hogere tarieven

Financiële administratie | 09-01-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

De tarieven van menig accountantskantoor stijgen dit jaar. Dit is onder meer het gevolg van een tekort aan accountants en strengere regelgev...

fa

Strategische keuzes maken met business intelligence

Financiële administratie | 20-12-2022 | Data-analyse

Business intelligence vertaalt ruwe data naar waardevolle informatie. Door business intelligence wordt een onderneming in staat gesteld om d...

fa

Overstappen naar andere cloudaanbieder vaak moeilijk

Financiële administratie | 13-09-2022 | Innovatie

Het is voor gebruikers van zakelijke clouddiensten moeilijk om van aanbieder te wisselen, zo blijkt uit een marktstudie van de Autoriteit Co...

fa

Accountantsorganisaties streven naar schaalvergroting

Financiële administratie | 05-09-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

Sinds de start van 2022 houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op 250 accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. D...

fa

Het verschil: transactionele en analytische datamodel

Financiële administratie | 01-07-2022 | Data-analyse

Het gebruik van data voor Power Business Intelligence (BI) heeft als doel om business-processen te kunnen analyseren op basis van verschille...

bv

Nieuwe afspraken voor datadoorgifte richting VS

Ondernemen | 11-04-2022 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een principeakkoord gesloten voor de veilige doorgifte van persoonsgegevens. Dat is nodig, om...

fa

Nieuwe mogelijkheden goede doelen door Big data

Financiële administratie | 16-03-2022 | Data-analyse

Kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) is steeds meer in opmars en niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Big data is daarvoo...

bv

Gegevens aanleveren bij het CBS vanaf 2024 makkelijker

Ondernemen | 18-02-2022 | Boekhouden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt veel gegevens over het bedrijfsleven en kan ondernemingen desnoods verplichten om inf...