Het verschil: algoritme en logaritme

Algoritme en logaritme: de woorden bevatten precies dezelfde letters en het overeenkomstige woorddeel ‘ritme’ suggereert verwantschap. Toch hebben algoritme en logaritme niets met elkaar te maken.

12 maart 2019 | Door redactie

De simpelste definitie van een algoritme is ‘een serie instructies die vanaf een bepaald startpunt moet leiden tot een gewenst eindresultaat’. Zo bezien is bijvoorbeeld een handleiding of een recept ook een algoritme. De term wordt op dit moment echter vooral gebruikt in verband met computerprogramma’s en kunstmatige intelligentie. Bij software zijn algoritmes vooraf ingeprogrammeerd. Kunstmatige intelligentie hoeft alleen voorzien te worden van een basisalgoritme. Door de eigenschap zelflerend te zijn, kan kunstmatige intelligentie dit uitbouwen tot een complex geheel. Dat is een voordeel bij het analyseren en benutten van grote hoeveelheden data. Belangrijk is overigens dat de instructies niet identiek hoeven te zijn om toch te leiden tot hetzelfde eindresultaat.

Term uit de wiskunde

Een logaritme is een term uit de wiskunde die gebruikt wordt bij vergelijkingen. Neem als voorbeeld de vergelijking 2x = 8. In dit voorbeeld staat x voor 3 (2 x 2 = 4, 2 x 4 = 8). 3 is dan het logaritme van 8. In de vergelijking 7x = 2.401 staat x voor 4. 4 is dus het logaritme van 2.401. Het getal waarmee vermenigvuldigd wordt – 2 of 7 in het voorbeeld – heet het grondtal.

ALGORITME: een set instructies die vanaf een startpunt moet leiden tot een gewenst eindresultaat

LOGARITME: een wiskundige term bij vergelijkingen