Werken aan competenties: prognoses maken

25 juli 2013 | Door redactie

Competentiemanagement neemt een steeds grotere rol in het hedendaagse personeelsbeleid in. Maar hoe geeft u het handen en voeten? Door met leidinggevenden te bespreken welke vaardigheden onmisbaar zijn voor functies en hiervoor een ontwikkelplan op te stellen. In de eerste aflevering van een reeks over competenties: de vaardigheid van het maken van prognoses.

In feite heeft iedere medewerker met prognoses te maken. Vraagt u een medewerker om een doel te stellen voor de korte, middellange of lange termijn, dan vraagt u hem om een voorspelling te geven over de toekomst. Dat is wat een prognose is: een poging om een stand van zaken op een moment in de toekomst te beschrijven. Aangezien iedereen doelen moet stellen, moet ook iedere werknemer een prognose kunnen maken.

Leerpunten bij het maken van prognoses

Toch is het een vaardigheid die niet zo gemakkelijk is aan te leren, omdat het ook vraagt om inzicht en intuïtie. Om goede prognoses te kunnen maken, moet een medewerker in ieder geval het volgende leren:

  • oplossingen vermijden die alleen op de korte termijn effect opleveren maar op de langere termijn mogelijk voor (meer) problemen zorgen;
  • feiten en aannames van elkaar kunnen onderscheiden;
  • bij alle huidige activiteiten en beslissingen ook rekening houden met de consequenties op de lange termijn;
  • bestaande denkrichtingen en overtuigingen ter discussie stellen;
  • omgaan met onzekerheid en tegengestelde belangen;
  • het verschil zien tussen veranderingen die stapsgewijs verlopen en veranderingen die van de ene op de andere dag plaatsvinden;
  • aanvoelen dat een verandering heel geleidelijk kan beginnen en vervolgens kan omslaan in een ingrijpende en grote verandering die van de ene op de andere dag plaatsvindt.