ACM-toolkit beschikbaar tegen oneerlijke incassopraktijken

17 november 2017 | Door redactie

Sinds 1 november kunnen schuldhulpverleners en organisaties gebruikmaken van een online toolkit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Met deze toolkit kunnen schuldhulpverleners en organisaties makkelijk nagaan of incassopraktijken in strijd zijn met de wet.

Het innen van schulden is aan wettelijke grenzen gebonden. Zo kunnen incassobureaus (tool) en ondernemers die zelf incasseren (tool) niet meer incassokosten in rekening brengen dan de maxima in de Wet incassokosten (formeel het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten genoemd). Daarnaast mogen zij geen oneerlijke handelspraktijken verrichten zoals gedefinieerd in de Wet oneerlijke handelspraktijken. Uit de praktijk blijkt dat de regels niet altijd worden nageleefd, daarom heeft de ACM een toolkit gelanceerd.

De hulpmiddelen van de ACM-toolkit

Met de toolkit kunnen schuldhulpverleners en organisaties gemakkelijk controleren of:

  • incassokosten en rente in overeenstemming zijn met de wet;
  • vorderingen überhaupt wel terecht zijn;
  • ontoelaatbare druk wordt uitgeoefend.

De toolkit bevat een tijdpad dat het incassotraject in stappen beschrijft en aangeeft wanneer bijvoorbeeld een aanmaning of 14-dagenbrief verplicht is, wanneer sprake is van verzuim en wanneer een deurwaarder kan worden ingeschakeld. Daarnaast bevat de toolkit voorbeeldbrieven om in verweer te komen tegen oneerlijke incassopraktijken. Ook is er oefen- en trainingsmateriaal beschikbaar.