Nieuws

fa

Debiteuren sneller over de brug door vakantiegeld

Financiële administratie | 03-05-2024 | Debiteurenbeheer

De meeste werknemers krijgen in mei het vakantiegeld uitbetaald. Organisaties doen er verstandig aan nog openstaande rekeningen in de meimaa...

fa

Wettelijke rente voor (niet-)handelstransacties

Financiële administratie | 19-04-2024 | Debiteurenbeheer

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als een organisatie een betalingsachterstand heeft. De wettelijke...

fa

Forse toename van faillissementen verwacht in 2024

Financiële administratie | 08-04-2024 | Faillissement

Het aantal insolventies zal in 2024 met 38% toenemen volgens faillissementsvooruitzichten van kredietverzekeraar Atradius. Dit is een minder...

fa

Financieringsruimte bij factoring nog onvoldoende benut

Financiële administratie | 19-03-2024 | Zakelijke financiering

De financiering van ondernemingen via factoring steeg in 2023 naar € 8 miljard. Dat is een stijging van 3,5%. De beschikbare financieringsru...

fa

Incassotuchtklachten per 1 april 2024 naar Kifid

Financiële administratie | 12-03-2024 | Debiteurenbeheer

Klachten over leden van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) kunnen voortaan worden ingediend bij het K...

fa

Kleinere ondernemers vaak onbekend met de WHOA

Financiële administratie | 29-01-2024 | Faillissement

In 2021 werd de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Uit de eerste evaluatie van deze wet komt naar voren dat de WHOA doet...

fa

Factoring optie bij instabiele debiteurenportefeuille

Financiële administratie | 27-10-2023 | Debiteurenbeheer

De liquiditeitspositie van veel mkb-ondernemingen staat onder druk door onder ander inflatie, stijgende rente en instabiele energieprijzen....

fa

Het verschil: het incassobureau en de gerechtsdeurwaarder

Financiële administratie | 24-10-2023 | Debiteurenbeheer

Bij het innen van openstaande vorderingen kunnen organisaties een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Beide organisaties h...

fa

Kredietwaardigheid van nieuwe klanten van groot belang

Financiële administratie | 10-10-2023 | Debiteurenbeheer

Van finance professionals geeft maar liefst 34% aan dat hun onderneming beter kijkt naar de kredietwaardigheid bij het aannemen van nieuwe k...

fa

Faillissementen stijgen in 2023 met ruim 50%

Financiële administratie | 02-10-2023 | Faillissement

In Nederland neemt het aantal faillissementen in 2023 naar verwachting met 52% toe en in 2024 met 39%. Dat is de verwachting van kredietverz...